0 امتیاز
18 بازدید
در پرداخت حق بیمه توسط
دیه ی شکستگیه مچه پای راست و استخونه روی پای راست که پایه تخصصیم میباشد و در فوتبالم اون قسمته پا تاثیره بسیار دارد به دلیله تصادف که مقصر طرفه مقابل میباشد باید پیچو پلاک شود و توانه ادامه به فوتبالم را ندارم دیگر چقدر است؟

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

...