0 امتیاز
50 بازدید
در سوابق و نقل و انتقال بیمه‌ توسط (140 امتیاز)
سلام

آیا سابقه بیمه از صندوق کشاورزی قابل انتقال به تامین اجتماعی هست

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

...