0 امتیاز
23 بازدید
در سوابق و نقل و انتقال بیمه‌ توسط
با سلام

درشركت خودروسازي داراي 21 سال سابقه كارهستم كه نوع شغلم ازنوع مشاغل سخت وزيان آورمي باشد.ولي درابتداي اشتغال داراي بيمه تاميين اجتماعي بودم و سپس بيمه خودرا به بيمه آينده ساز تغييردادم و به مدت 5 سال داراي بيمه آينده سازبودم سپس مجددا به تاميين اجتماعي برگشتم .آيا با استفاده از قانون 20 سال سخت وزيان اور مي توانم بازنشست شوم؟

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 24 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 13 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 157 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 276 بازدید
...