0 امتیاز
540 بازدید
در قانون نظام هماهنگ پرداخت توسط
میزان ساعت کاری موظفی پرستاران استخدام ۸۹روزه در شرکت آوای سلامت ماهیانه چند ساعت میباشد؟

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

...