0 امتیاز
16 بازدید
در بیمه درمان و هزینه‌ها توسط
انگشت اشاره دست راستم کامل قطع شده است میخواستم بدونم دیه اش چقدرهست

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود
...