0 امتیاز
41 بازدید
در قوانین و مقررات ایثارگران توسط
ایا طرح تبدیل وضعیت شمال حال من میشود

۱۰سال سابقه کار دارم شرکت اب منطقهی تهران قراردادی هستم پدرم جانباز و کارمند شرکت اب منطقهی بود

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

...