0 امتیاز
187 بازدید
در قوانین و مقررات ایثارگران توسط
ایا جانبازان عضو هیات علمی مراکز تحقیقاتی با مرتبه استادیاری مجاز به خدمت 35 سال در دستگاههای دولتی با بیمه تامین اجتماعی هستند؟

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 267 بازدید
...