0 امتیاز
40 بازدید
در پرداخت حق بیمه توسط
خانمی ۴۷ ساله هستم و ۱۹ سال و ۳ ماه سابقه بیمه دارم.کارفرما از فروردین امسال بیمه را ۱۵ روز پرداخت کرده .آیا می تونم از خرداد ۱۵ روز بقیه هر ماه رو از کارگاه دیگه پرداخت کنم تا پایان امسال با ۲۰ سال بازنشسته شوم؟

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 213 بازدید
سوال شده 19 مارس 2021 در پرداخت حق بیمه توسط سامانیان
...