0 امتیاز
25 بازدید
در شکایت از کارگر یا کارفرما توسط
من سرویسکارمعدن سنگ هستم که یکسال مشغول بودم وباماشین معدن تصادف کردم و۱۴روزدرکما وخونریزی ریه ها وشکستگی دنده ها وپای راست از چهار قسمت وکارفرما تازه بعد از تصادف مرا بیمه کرده وبابت تصادف وبیمارستان یک ریال هم نداده

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 13 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.5k بازدید
...