0 امتیاز
41 بازدید
در سوابق و نقل و انتقال بیمه‌ توسط
سلام من ۲۴ سال سابقه خدمت دولتی دارم و بیمه تامین اجتماعی هستم و رسمی می باشم اگر بخواهم صندوق بازنشستگی ام را از تامین اجتماعی به خدمات کشوری انتقال بدهم آیا تامین اجتماعی باید پولهایی را که بابت بیمه پرداخت کرده ام به صندوق خدمات کشوری انتقال بدهد یا خودم باید بدهم؟

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود
...