0 امتیاز
90 بازدید
در بیمه اختیاری و بیمه مشاغل آزاد توسط
سلام

بیمه خویش فرما حرف و‌مشاغل ازاد دارم ، مدرسه میگوید باید هفته ای دو روز بیمه شد

آیا همزمان هر دو میشود؟

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود
...