0 امتیاز
188 بازدید
در بیمه خودرو و دیه توسط
دیه شکستگی مهره چهارم کمر و آسیب نخاعی که منجر به بی حسی و کرخ شدن پای چپ شده و عمل انجام شده و پلاتین جاگذاری شده است

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 848 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 263 بازدید
...