0 امتیاز
94 بازدید
در بیمه خودرو و دیه توسط
ترقوه و پا سمت چپ بعد از شیش ماه خوب نشده میزان دیه من چقدر میشود

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 323 بازدید
...