0 امتیاز
62 بازدید
در لیست بیمه توسط
در قسمت مزایای ماهانه در لست بیمه 1400  مبلغ چی ثبت کنیم؟

2 پاسخ

0 امتیاز
توسط
حداقل مزایا میشه 900 تومن
0 امتیاز
توسط
از خرداد به بعد حداقل مزایا عبارتست از 6،000،000 + 4،500،000 = 10،500،000 ریال

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 107 بازدید
سوال شده 12 سپتامبر 2021 در لیست بیمه توسط بی نام
0 امتیاز
0 پاسخ 93 بازدید
سوال شده 26 مارس 2021 در لیست بیمه توسط هانیه کرمی
0 امتیاز
0 پاسخ 782 بازدید
سوال شده 26 مارس 2021 در لیست بیمه توسط پامساری
0 امتیاز
0 پاسخ 92 بازدید
...