0 امتیاز
1.7هزار بازدید
در قانون نظام هماهنگ پرداخت توسط
با سلام

دیه ضربه محکم به ساق پا و ورم پا و کبودی شدید در سال ۱۴۰۰ چقدر میشود .

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 1.5هزار بازدید
...