0 امتیاز
144 بازدید
در حقوق و دستمزد و مزایا -عیدی پاداش - سنوات و پایان کار توسط
ماده 63 قانون کار روز کارگر تعطیل رسمی است روز کارگر

بر اساس قانون کار، روز تعطیل رسمی برای کارگران محسوب می شود و کارفرمایان حق

ندارند در این روز کارگران را وادار به کار کنند. و این در حالی است که بنده 30

سال هر سال روزکارگر مشغول کار بودم ولی متاسفانه کارفرما حق بنده نداده است

اعتراض هم کردم ولی متاسفانه توجهی نکرده است. از طریق اداره کار و دیوان عدالت

اداری شکایت و اعتراض کردم ولی متاسفانه شکایت و اعتراض بنده رد کردند و رد می

کنند چرا؟

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 3 بازدید
...