0 امتیاز
760 بازدید
در خرید بیمه سربازی توسط

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط
خرید مدت سربازی به مبلغی که طی دوسال اخر (منتهی به خرید سربازی) به عنوان حق بیمه تامین اجتماعی توسط کارفرما پرداخت شده است مبنای محاسبه قرار می گیرد مثلا " اگرحق بیمه تامین اجتماعی ماهانه شما سه میلیون تومان باشد به اندازه مدت سربازی مبلغ سه میلیون توان مبنای محاسبه خواهد بود . اگر مدت خدمت سربازی شما دوسال باشد شش میلیون تومان - مبلغ خرید سربازی شما خواهد بود.
توسط
با سلام، سال 56 تا 58، 20 ماه خدمت انجام دادم، و قبل از سربازی بیمه نبودم آیا میتوانم زمان سربازی را بخرم، اگر مثبت است، به چه قیمت، با تشکر آصف.

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 126 بازدید
...