0 امتیاز
100 بازدید
در بیمه خودرو و دیه توسط

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط
سلام دو فقره نیم صدم دیه کامل بابت ساییدگیحارصه یمچ پای چپ وکنار خارجی پشت پای چپ چقدر میشه

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 482 بازدید
...