0 امتیاز
131 بازدید
در قوانین و مقررات ایثارگران توسط
ایا طرح ایثارگری شامل حال کسانی که سال 97یا 98به عنوان نیروی شرکتی استخدام شدن میشود یا نه

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

...