0 امتیاز
24 بازدید
در مالیات و حسابداری توسط
سلام وقت بخیر

آیا فرزندان رزمنده بیش از 12ماه حظور در جبهه شامل معاف از مالیات میشن

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

...