0 امتیاز
24 بازدید
در بیمه خودرو و دیه توسط
با‌سلام‌‌ببخشین‌می‌خواستم‌بدونم‌دیه‌‌من‌چه‌قدر‌هست۱جراحت‌دامیه‌پشت‌دست‌چپ‌در‌محازات‌استخوان‌کف‌دستی‌اول_ زیر‌زانوی‌راست‌‌جمعا‌دوعدد‌دامیه‌۲_دو‌عدد‌جراحت‌حارصه‌زانوی‌راست‌۳‌اسیب‌نسوج‌نرم‌ساق‌پای‌چپ‌ضایعات‌فوق‌در‌اثر‌اصابت‌جسم‌سخت

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود
...