0 امتیاز
46 بازدید
در بیمه اختیاری و بیمه مشاغل آزاد توسط
من ناشنوا مطلق هستم 5 سال حق بیمه با پول خودم رو پرداخت کردم. آیا می شود کارت بهزیستی یا نامه از سازمان بهزیستی به سازمان تامین اجتماعی میدهم تا هزینه بیمه تخفیف خواهد شد؟ یا سازمان بهزیستی خودش پرداخت کنه برای بیمه تامین اجتماعی خودمان

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 153 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 541 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 616 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 597 بازدید
...