0 امتیاز
47 بازدید
در قوانین و مقررات ایثارگران توسط

باسلام،؛ ایابه ٫جانبازان۲۰درصد؛حقوق ؛یاوام٫ تعلق میگیرد؟ویاهرمزایای؛دیگری؟

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود
...