0 امتیاز
67 بازدید
در سوابق و نقل و انتقال بیمه‌ توسط
اینجانب داود کمیجانی از سال ۱۳۷۵ تا ۱۴۹۰ در شرکتی در چند قسمت مختلف کار میکردم چگونه می توانم از عناوین شغلی که در لیست بیمه تامین اجتماعی در این سالها برای من رد شده است مطلع شوم

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

...