0 امتیاز
18 بازدید
در مالیات و حسابداری توسط
دوستم کارفرماش میخاد بیمش کنه.بصورت ازاد و بدون دفترچه درمانی.ایا تست اعتیاد هم باید انجام بده

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود
...