0 امتیاز
184 بازدید
در تعطیلات و مرخصی توسط
کارمندان پیمانی که بیماری زمینه ای دارند گواهی استراحت ازمتخصص دارند ولیکن تامین اجتماعی هستند

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 57 بازدید
سوال شده اوت 22, 2021 در تعطیلات و مرخصی توسط حسین
0 امتیاز
2 پاسخ 97 بازدید
سوال شده ژوئن 15, 2021 در تعطیلات و مرخصی توسط ز-ع
0 امتیاز
0 پاسخ 64 بازدید
سوال شده ژوئن 15, 2021 در تعطیلات و مرخصی توسط ز-ع
0 امتیاز
0 پاسخ 223 بازدید
سوال شده می 2, 2021 در تعطیلات و مرخصی توسط بی نام
0 امتیاز
0 پاسخ 389 بازدید
سوال شده مارس 15, 2021 در تعطیلات و مرخصی توسط م.م
...