0 امتیاز
160 بازدید
در حقوق و دستمزد و مزایا -عیدی پاداش - سنوات و پایان کار توسط
باسلام سند من صادرشدی امور مالی واریز نکردبیمه بیکاریم

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط
علت اینکه توامورمال تا واریز نکردند

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 140 بازدید
سوال شده اکتبر 27, 2020 در لیست بیمه توسط خانم ملکیان
...