0 امتیاز
47 بازدید
در سوابق و نقل و انتقال بیمه‌ توسط
با سلام ، کارگر ساختمانی و سر گذر شهرستان سبزواریم ، میخوام بگم این نمایندگانی که ما بهشون رای دادیم ، که در این مواقع هوامونو داشته باشند و به مجلس فرستادیم ، چی کار میکنند ، چرا بیمه کارگر ساختمانی ، تو این اوضاع بیکاری و کرونایی ،  از 160000 تومان رسیده یکدفعه به 230000 تومان ، همین طور جواب مردمی که به شما رای دادن رو میدهید ، حقم دارید ، دیگه کارتون به جایی رسیده که به جای اینکه به فکر مردم شهرستان تان باشید و دردی ازشون دوا کنید ، سیلی به سرباز راه ور میزنید و از هر مسیری که میخواهید عبور میکنید . حقم دارید ، با این اوصاف ، باید از شما توقع اینکه به فکر مردم شهرستان تان باشید رو باید نداشته باشیم . خاک بر سر ما با انتخاب مان

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

...