0 امتیاز
26 بازدید
در بیمه خودرو و دیه توسط
براثر تصادف دنده شماره ۱۲ ترک برداشته و بقیه دنده ها کوفته شده.

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 135 بازدید
سوال شده دسامبر 24, 2020 در بیمه خودرو و دیه توسط بی نام
0 امتیاز
0 پاسخ 57 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 40 بازدید
سوال شده ژوئیه 31, 2020 در بیمه خودرو و دیه توسط بی نام
0 امتیاز
0 پاسخ 47 بازدید
...