0 امتیاز
75 بازدید
در حقوق و دستمزد و مزایا -عیدی پاداش - سنوات و پایان کار توسط
باسلام،سن ۶۰سال من تاریخ 1400/1/1تمام میشه ،آیا مستمری من با حقوق سال ۹۹ حساب میشود یا ۱۴۰۰

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود
...