0 امتیاز
90 بازدید
در قانون نظام هماهنگ پرداخت توسط
یک سال گذشته از ۲۰بهمن ۹۸بیکار بودم هنوز بیمه بیکاریشو نریختن اخه یقه کیو باید گرفت

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 130 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 30 بازدید
...