شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد سال 1396 دستگاه‌های اجرایی

شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد سال 1396 دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی به همراه دستو‌رالعمل امتیازدهی مربوط (سازمان اداری و استخدامی کشور)

بر اساس بند (2) دستورالعمل نحوه ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی بر اساس شاخص‌های عمومی و اختصاصی سال 1396 (بخشنامه شماره 1597737 مورخ 6/10/1396 سازمان اداری و استخدامی کشور)، شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد سال 1396 دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی به همراه دستورالعمل امتیاز دهی مربوط در وب‌سایت سازمان اداری و استخدامی کشور به نشانی www.aro.gov.ir قرار گرفت.

شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد سال 1396 دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی

مستندات مربوط به سطح ملی

 شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد سال 96 دستگاه‌های اجرایی ملی

     دستورالعمل امتيازدهي شاخص‌های عمومی ملی (فايل pdf)

     دستورالعمل امتيازدهي شاخص‌های عمومی ملی (فايل word)

                 چک لیست ارزیابی شاخص‌های ملی

شاخصهای عمومی (سطح ملی) منضم به لينك مستندات

برای امکان دسترسی به کلیه مستندات شاخص ها، پوشه حاوي شاخص هاي عمومي سطح ملي (سال ۱۳۹۶) منضم به “لينك مستندات شاخص ها” ارائه شده است. نكته قابل توجه اين كه؛ لازم است ابتدا كليه فايل هاي ارائه شده (همه پنج مورد) دريافت و بدون تغيير نام كليه موارد در يك پوشه تجميع گرديده و مورد بهره برداري قرار گيرد.

?فایل1  ?فایل2  ?فایل3  ?فایل4  ?فایل5

 

مستندات مربوط به سطح استانی

 شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد سال 96 دستگاه‌های اجرایی استانی به همراه دستورالعمل امتیازدهی (فایل pdf)

 شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد سال 96 دستگاه‌های اجرایی استانی به همراه دستورالعمل امتیازدهی (فایل word)

             چک لیست ارزیابی شاخص‌های استانی

 شاخصهای عمومی (سطح استانی) منضم به لينك مستندات

برای امکان دسترسی به کلیه مستندات شاخص ها، پوشه حاوي شاخص هاي عمومي سطح استانی (سال ۱۳۹۶) منضم به “لينك مستندات شاخص ها” ارائه شده است. نكته قابل توجه اين كه؛ لازم است ابتدا كليه فايل هاي ارائه شده (همه پنج مورد) دريافت و بدون تغيير نام كليه موارد در يك پوشه تجميع گرديده و مورد بهره برداري قرار گيرد.

?فایل1  ?فایل2  ?فایل3  ?فایل4  ?فایل5

 

مرتبط: شاخص‌های سال گذشته (1395)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ها در کانال تلگرام