شیوه نامه نحوه امتیازدهی شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان سال 1395 (بخشنامه شماره 1115747 مورخ 23/1/1396 سازمان اداری و استخدامی کشور)

شیوه نامه نحوه امتیازدهی شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان سال 1395 (بخشنامه شماره 1115747 مورخ 23/1/1396 سازمان اداری و استخدامی کشور)

مشاهده نامه در فرمت پی دی اف

دستورالعمل پیوست

رؤسای محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها

با سلام و احترام

همانگونه که استحضار دارند، بخشنامه ارزیابی عملکرد سال 1395 در راستای اجرای بند (الف) و (ب) ماده 3 آیین نامه اجرایی مواد 81 و 82 قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوبه شماره 4225/44327 مورخ 14/1/1389 هیأت وزیران) و به منظور سنجش موفقیت دستگاه ها جهت تحقق اهداف و وظایف محول شده و نیز تکالیف تعیین شده در نقشه راه اصلاح نظام اداری (موضوع مصوبه شماره 560/93/206 مورخ 20/1/1393 شورای عالی اداری) و همچنین برنامه جامع اصلاح نظام اداری (موضوع تصویبنامه شماره 127675/ت50642هـ تاریخ 28/1/1393 هیأت وزیران)، توسط این سازمان تدوین و در تاریخ 1/10/1395 طی نامه شماره 940121 ابلاغ گردید. به منظور شفاف نمودن دستورالعمل ارزیابی شاخص ها و همچنین اعمال وحدت رویه در خصوص ارزیابی عملکرد سال 1395 دستگاه های اجرایی استانی، تصمیم بر آن شد تا شیوه نامه ای برای ارزیابی شاخص های عمومی سال 1395 تدوین و در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها قرار گیرد. ضمن تقدیر و تشکل از تلاش های صورت گرفته مجموعه همکاران سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها در این خصوص، به پیوست شیوه نامه ارزیابی عملکرد شاخص های عمومی سال 1395 مشتمل بر 6 محور ارزیابی شاخص های عمومی به انضمام نمونه پیشنهادی برای تنظیم مستندات هر شاخص آورده شده است. خواهشمند است دستور فرمایید ارزیابی عملکرد سال 1395 دستگاه های اجرایی استانی صرفاً بر اساس این شیوه نامه صورت گیرد.

علاءالدین رفیع زاده- رییس امور مدیریت عملکرد و ارتقای فرهنگ سازمانی

منبع: سایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.