شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد سال 1394 دستگاه‌های اجرایی استان

شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد سال 1394 دستگاههای اجرایی استان و فرایند اجرایی آن (بخشنامه شماره 339624 مورخ 6/11/1394 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور)

مشاهده متن بخشنامه در فرمت پی‌دی‌اف

مشاهده پیوست‌های 1، 2 و 3

بخشنامه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها

به منظور ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان (در اجرای بند الف ماده 3 آیین‌نامه اجرایی مواد 81 و 82 قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوبه شماره 4225/44327 هیأت وزیران، مورخ 14/1/1389) و پیرو ابلاغ بخشنامه شماره 157293 مورخ 10/12/1393، به پیوست شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد سال 1394 دستگاه‌های اجرایی استان (پیوست شماره 1) به همراه دستورالعمل امتیازدهی و مستندات هر یک از شاخص‌ها (پیوست شماره 2) و همچنین فهرست دستگاه‌های اجرایی استان (پیوست شماره 3)، جهت اجرا در سطح استان ابلاغ می‌شود. مقتضی است ضمن ابلاغ شاخص‌ها به کلیه دستگاه‌های اجرایی استان، ارزیابی عملکرد هر یک از دستگاه‌ها از طریق سامانه جامع نظام مدیریت عملکرد دولت با رعایت موارد ذیل انجام و به امور فناوریهای مدیریتی، مدیریت عملکرد و دبیرخانه شورای عالی اداری ارسال شود.

1- ورود گزارش خودارزیابی دستگاههای اجرایی استان در هر دو بعد شاخص‌های عمومی و اختصاصی در سامانه نظام مدیریت عملکرد ستاد دستگاه مربوط، از تاریخ 1/12/1394 لغایت 15/1/1395صورت میگیرد. با توجه به اینکه امکان دریافت گزارش عملکرد دستگاههای اجرایی استان صرفاً از طریق سامانه ستاد دستگاه فراهم گردیده‌است، لذا ضروری است در مهلت تعیین شده اقدام به ورود اطلاعات گردد.

2- بررسی عملکرد واحدهای استانی مربوط و تأیید امتیاز خودارزیابی در هر دو بعد شاخص‌های عمومی و اختصاصی از سوی ستاد دستگاه‌های اجرایی و ورود گزارش عملکرد واحدهای استانی به سامانه نظام مدیریت عملکرد دولت، از تاریخ 16/1/1395 لغایت 15/2/1395 انجام میشود.

3- مبنای تعیین هدف شاخص‌های عمومی ستاره‌دار، تفاهم‌نامه منعقد شده فی‌مابین دستگاه و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موضوع بند یک بخشنامه شماره 157293 مورخ 10/12/1393 به همراه برش‌های استانی آن می‌باشد.

4- مبنای تعیین شاخص‌های اختصاصی و هدف مربوط به هر شاخص، نامه ابلاغ شاخص‌های اختصاصی مربوط به هر دستگاه به همراه برش‌های استانی ارایه شده از سوی ستاد دستگاه به واحدهای استانی خود(فرم الف-2) می‌باشد. شایان ذکر است، اهداف کمی این شاخصها بایستی منطبق با برشهای اهداف تعیین شده در سطح ملی باشد.

5- در صورت نیاز، دستگاه‌های استانی می‌توانند با تأیید ستاد دستگاه خود و با در نظر گرفتن سند برنامه توسعه استان یا سایر برنامههای توسعهای، شاخصهای اختصاصی پیشنهادی جدید را(علاوه بر شاخصهای مذکور در بند 4) به همراه اهداف کمی که منبعث از سند برنامه توسعه استان یا سایر برنامههای توسعهای است، به سازمان مدیریت و برنامهریزی استان پیشنهاد نماید. بدیهی است شاخصهای پیشنهادی پس از تایید سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، در مهلت تعیین شده در بند 1 وارد سامانه خواهد شد.

6- آن دسته از دستگاه‌های اجرایی استان که ستاد دستگاه مربوط، سامانه نظام مدیریت عملکرد را نصب ننموده است(نظیر وزارت نفت، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بیمه، شهرداری‌ها و ….)، می‌توانند شاخصهای پیشنهادی خود را پس از تأیید ستاد دستگاه خود تا پایان سال جاری به تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان رسانده و از تاریخ 1/2/1395 لغایت 15/2/1395، با دریافت رمز ورود به سامانه از سازمان مذکور، گزارش عملکرد خود را در ابعاد شاخص‌های عمومی و اختصاصی وارد سامانه نمایند.

7- دسترسی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها به سامانه جامع نظام مدیریت عملکرد استان و بررسی و امتیازدهی شاخص‌های عمومی و اختصاصی دستگاه‌های اجرایی استان، از 1/3/1395 لغایت 15/4/1395 میباشد.

8- بررسی اولیه گزارش عملکرد، دستگاه‌های اجرایی استان و دریافت اعتراضهای احتمالی آن‌ها و نهایی نمودن امتیازات مکتسبه و همچنین ارایه گزارش ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان از جمله اقداماتی هستند که باید طی مهلت تعیین شده در بند 7 از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها انجام پذیرد.

9- برگزاری کارگاههای آموزشی و توجیهی توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها برای مدیران کل و مسئولین ذی‌ربط دستگاههای استانی به منظور آشنایی با برنامهها، شاخصها و فرایند انجام کار صورت میگیرد.

10- نتایج ارزیابیهای انجام شده ضمن ارائه در شورای عالی اداری و گزارش به رییس‌جمهور محترم، در جشنوارههای شهیدرجایی (سطح ملی و استانی) اعلام و به اطلاع عموم خواهد رسید. ضمناً امتیاز مکتسبه دستگاه اجرایی استان، مبنای محاسبه امتیاز ارزیابی عملکرد رییس دستگاه(به استناد تبصره 1 بند 4 ماده 1 بخشنامه 11942/200 تاریخ 22/5/1390) و پرداخت فوق‌العاده کارآیی و عملکرد به کارکنان دستگاه(به استناد تبصره 2 مصوبه 6653/206 تاریخ 23/3/1390) قرار خواهد گرفت. همچنین به استناد تبصره بند 3 ماده 4 بخشنامه 11942/200 تاریخ 22/5/1390، بهره‌مندی مدیران و کارمندان از هرگونه پاداش(به استثنای پاداش مربوط به ماده 20 قانون مدیریت خدمات کشوری) منوط به کسب رتبه متوسط یا بالاتر دستگاه از ارزیابی عملکرد می‌باشد.

علی صفدری- سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا