قانون استفساريه مربوط به ماده واحده قانون ممنوعيت وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي از چاپ و انتشار نشريات غير ضرور مصوبه مورخه ۲۹/۷/۱۳۶۵

موضوع استفساريه: : آيا ماده واحده مذكور شامل شهرداريهاي كشور هم مي‌شود يا خير؟

قانون استفساريه مربوط به ماده واحده قانون ممنوعيت وزارتخانه ها، موسسات و شركتهاي دولتي از چاپ و انتشار نشريات غير ضرور مصوب ۲۹/۷/۱۳۶۵ شامل شهرداريهاي كشور مي شود.

نظر مجلس:

ماده واحده: قانون ممنوعيت وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي از چاپ و انتشار نشريات غير ضرور مصوب ۲۹/۷/۱۳۶۵ شامل شهرداري‌هاي كشور مي‌شود.

قانون استفساريه فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هجدهم ارديبهشت ماه

يكهزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۸/۲/۱۳۷۳ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي: علي ‌اكبر ناطق نوري

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error:
شناسنامه قانون در تلگرام