اساسنامه سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان (مصوب جلسه 813 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

اساسنامه سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان (مصوب جلسه 813 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

مقدمه

به‌منظور تحقق «عدالت آموزشی» در نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی و تحقق امر خطیر شناسایی، هدایت و تربیت صاحبان استعدادهای برتر برای پرورش نخبگان آیندۀ کشور؛ در چارچوب اسناد بالادستی به ویژه سند ملی نخبگان و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، اساسنامۀ «سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان» به شرح ذیل به تصویب رسید:

فصل اول: کلیات

ماده ۱: شخصیت حقوقی و نام 

سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل است و به صورت مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی دولتی وابسته به وزارت آموزش و پرورش و منحصراً براساس مقررات این اساسنامه اداره می‌شود. نام سازمان عبارت است از «سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان» که از این پس در این اساسنامه به‌اختصار «سازمان» نامیده می‌شود.

ماده ۲: هدف

هدف از تأسیس سازمان، عبارت است از تعیین خط‌مشی، برنامه‌ریزی، پشتیبانی و نظارت بر شناسایی، هدایت و تربیت استعدادهای برترکشور در دورۀ تربیت رسمی و عمومی.

ماده ۳: وظایف

1-    شناسایی و فراهم آوردن زمینه‎های رشد و ارتقای فرهنگی، پژوهشی و علمی استعدادهای برتر دانش‎آموزان در سراسر کشور

2-    برنامه‌ریزی مناسب برای حضور دانش‎پژوهان کشور در عرصه‎های علمی پژوهشی جهانی 

3-    تقویت معرفت و تربیت دینی، اعتلای هویت اسلامی ـ ایرانی و ارتقای دل‌بستگی ملی دانش‌آموزان صاحب استعدادهای برتر

4-     هدایت تحصیلی و شغلی دانش‌آموزان صاحب استعدادهای برتر برای رفع نیازها و اولویت‌های علمی، فناوری، فرهنگی، ادبی، هنری و مدیریتی کشور

5-    شناسایی؛ حمایت و استفاده از روش‌های بهره‌مندی از ظرفیت نهادهای مردمی و غیردولتی واجد شرایط به ویژه فارغ‌التحصیلان سمپاد

6-    حمایت از پژوهش‌های علمی در زمینه‌های مربوط به شناسایی و پرورش دانش‌آموزان صاحب استعدادهای برتر

7-    آموزش و ارتقای توانمندی کارشناسان و معلمان در راستای شناسایی و پرورش دانش‌آموزان صاحب استعدادهای برتر

8-     تألیف، تدوین و انتشار آثار مکتوب و محصولات چندرسانه‌ای آموزشی برای ارتقاء سطح علمی معلمان و دانش‌آموزان صاحب استعدادهای برتر

9-    کمک به تأمین امکانات مادی و کمک‌آموزشی برای دانش‌آموزان مستعد محروم و وابسته به خانواده‌های کم بضاعت و مستضعف

فصل دوم: ارکان

ماده 4: ارکان

سازمان دارای ارکان زیر است:

1-    هیئت امنا.

2-    رئیس سازمان.

ماده 5: هیأت امنا

هیأت امنا، عالی‌ترین مرجع سازمان در زمینۀ تعیین خط‌مشی‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان و دارای کلیۀ اختیارات قانونی در حدود اهداف و وظایف سازمان و ادارۀ امور آن است. ریاست هیأت امنا بر عهدۀ وزیر آموزش و پرورش است.

ماده 6: ترکیب هیأت امنا

1-    وزیر آموزش و پرورش (رئیس هیأت امنا)

2-    وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا معاون ایشان

3-    وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا معاون ایشان

4-    دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی

5-    معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان

6-    رئیس سازمان برنامه و بودجه یا معاون ایشان

7-    یک نماینده از مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه

8-    دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش

9-    رئیس سازمان (دبیر هیأت امنا)

10 الی 13- دو نفر از شخصیت‌های علمی و فرهنگی کشور و دو نفر از فارغ‌التحصیلان مدارس سمپاد.

تبصره 1: اعضای حقیقی(ردیف 10 الی 13) به پیشنهاد رئیس و اعضای هیئت امنا و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و با تصویب این شورا به مدت چهار سال انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد اعضای حقیقی بلامانع است.

تبصره 2: یک نفر از شخصیت‌های علمی و فرهنگی کشور و یک نفر از فارغ‌التحصیلان مدارس سمپاد مذکور در بند 10 الی 13 از میان بانوان انتخاب می‌شوند. 

ماده 7: وظایف هیأت امنا

1-    تأیید رئیس سازمان که از سوی وزیر آموزش و پرورش پیشنهاد می‌شود

2-    تعیین خط مشی‎های سازمان

3-    بررسی و تصویب برنامه‌های راهبردی بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه مدت، بودجه و ترازنامۀ سالانۀ سازمان

4-    تصویب ساختار و نمودار سازمانی، ضوابط مالی و معاملاتی و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی سازمان

5-    بررسی و تأیید مقررات و آیین‌نامه‌های خاص آموزشی و پرورشی مربوط به شناسایی و پرورش دانش‌آموزان صاحب استعدادهای برتر به‌ویژه مدارس استعدادهای درخشان

6-    تصمیم‌گیری در مورد عضویت سازمان در مجامع و سازمان‌های بین‌المللی

7-    نظارت بر حسن اجرای مفاد اساسنامۀ سازمان و برنامه‌های مصوب

8-    پیشنهاد اصلاح یا تغییر مفاد اساسنامه به شورای عالی انقلاب فرهنگی 

9-    بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادهای رئیس سازمان یا پیشنهادهایی که از جانب دست‌کم سه نفر از اعضای هیأت امنا ارائه شده باشد.

10-    انتخاب حسابرس و استماع گزارش سالانه

ماده 8: 

جلسات عادی هیئت امنا، حداقل سالی دوبار، به دعوت رئیس هیأت امنا تشکیل می‌شود. جلسات با حضور حداقل دو سوم از اعضای هیأت امنا رسمیت می‌یابد و تصمیمات با رأی موافق اکثریت اعضای حاضر در جلسه معتبر است.

تبصره: جلسات فوق‌العادۀ هیأت امنا برحسب ضرورت، با پیشنهاد رئیس سازمان یا رئیس هیأت امنا و یا سه نفر از اعضای هیأت امنا و با دعوت رئیس هیأت امنا تشکیل می‌شود.

ماده 9: 

مصوبات هیأت امنا، با امضای رئیس هیأت امنا جهت اجرا به سازمان و در صورت ضرورت به دیگر زیرمجموعه‌های وزارت آموزش و پرورش ابلاغ می‌شود.

ماده 10: رئیس سازمان

رئیس سازمان که بالاترین مقام اجرایی سازمان است، به پیشنهاد وزیر آموزش و پرورش و تأیید هیأت امنا انتخاب و با حکم وزیر آموزش و پرورش برای مدت ۴ سال منصوب می‌شود. رئیس سازمان باید دارای صلاحیت اخلاقی، علمی، آموزشی و اجرایی باشد.

ماده 11: وظایف رئیس سازمان

1-    اداره و هدایت امور سازمان و نظارت بر حسن اجرای فعالیت‌های آن در چارچوب اساسنامه، ضوابط و مقررات مصوب هیأت امنا

2-    نصب و عزل در چارچوب آیین‌نامه‌های مصوب سازمان با رعایت قوانین و مقررات

3-    تهیه و تنظیم برنامه و بودجۀ سالانۀ سازمان و ارائه آن در جلسات هیأت امنا

4-    تهیه و تنظیم ضوابط اداری و مالی، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی و مقررات و آیین‌نامه‌های آموزشی و پرورشی سازمان و ارائه آن در جلسات هیأت امنا

5-    نمایندگی سازمان در کلیۀ مراجع اداری و قضایی با حق توکیل غیر برای استیفای حقوق سازمان در حدود مقررات

6-    حفظ و حراست اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول سازمان

7-    ارائۀ گزارش سالانه از فعالیت‌های سازمان به هیئت امنا

8-    ارائۀ ترازنامه و صورت منابع و مصارف سالانۀ سازمان به هیأت امنا

9-    پیشنهاد اصلاح یا تغییر مفاد اساسنامه به هیأت امنا و پی‌گیری آن پس از تأیید هیئت امنا برای تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی

10-    پی‌گیری و اجرای سایر مصوبات هیأت امنا

11-    امضای کلیه اسناد و اوراق تعهدآور سازمان

فصل سوم: امور مالی

ماده ۱2: بودجه و منابع مالی

بودجه سازمان از محل ردیف‌های بودجه کل کشور و کمک‌ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی، اعم از دولتی و غیردولتی، تأمین خواهد شد. 

تبصره۱: سازمان می‌تواند از محل منافع حاصل از موقوفات در نظر گرفته شده برای امور صاحبان استعدادهای برتر، برای برنامه‌های حمایتی و هدایتی خود استفاده نماید.

تبصره۲: دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در قالب مقررات قانونی مورد عمل، قسمتی از اعتبارات یا درآمد اختصاصی سالانۀ خود را برای کمک به سازمان اختصاص دهند.

تبصره ۳: هدایای شخصیت‌های حقیقی و حقوقی به سازمان و درآمدهای حاصل از فعالیت‌های مؤسسات و مراکز وابسته به سازمان و نیز مبالغی که به پیش‌نهاد رئیس سازمان و تصویب هیأت امنا از دانش‌آموزان و کارآموزان و سایر افرادی که به آنها خدمتی ارائه می‌شود اخذ می‌گردد، به‌عنوان درآمد اختصاصی تلقی شده و مطابق آیین‌نامۀ مالی سازمان هزینه خواهد شد.

ماده13: معافیت از مقررات عمومی

سازمان براساس آیین‌نامه‌ها و مقررات مالی و معاملاتی خاص مصوب هیئت امنا، بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات مالی و معاملاتی اداره خواهد شد.

فصل چهارم : سایر مقررات

ماده14: اموال و دارایی‌ها

اموال منقول و غیرمنقول و دارایی‌ها و حقوق و سایر امکانات سازمان، متعلق به دولت است که درصورت انحلال سازمان، به وزارت آموزش و پرورش تحویل خواهد شد.

تبصره 1: انحلال و یا ادغام سازمان با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی امکان‌پذیر خواهد بود. 

تبصره 2: هرگونه انتقال و جابه‌جایی اموال منقول و غیرمنقول سازمان به سایر نهادها، باید قبلاً به تصویب هیئت امنا برسد.

ماده 15:

به منظور پشتیبانی علمی و تخصصی از سازمان و تأمین خدمات پژوهشی، آموزشی و پرورشی مورد نیاز، باشگاه دانش‎پژوهان جوان به‌صورت موسسه‎ای غیر دولتی و هیأت امنایی و براساس اساسنامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این اساسنامه تأسیس و اداره خواهدشد.

ماده ۱6: اصلاح یا تغییر اساسنامه

هر گونه اصلاح یا تغییر در مفاد این اساسنامه، فقط از طریق راهکارهای ذیل انجام می‌پذیرد:

1- به پیشنهاد و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی

2- به پیشنهاد هیأت امنای سازمان و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی 

ماده 17: 

این اساسنامه مشتمل بر یک مقدمه، ۴ فصل، 17 ماده و 8 تبصره، در جلسۀ 813 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.

حسن روحانی

مقررات مرتبط:

– عدم ابطال بند یک مصوبه شورای عالی اداری موضوع: ادغام سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان با باشگاه دانش پژوهان جوان (دادنامه شماره 9709970906010307 مورخ 17/9/1397 هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری)

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments