آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره (9) قانون بودجه سال 1398 کل کشور

دانلود فایل اکسل محاسبه مبلغ رتبه‌بندی معلمان

آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور موضوع: ساماندهی و بهینه ‌سازی کاربری املاک وزارت آموزش و پرورش (تصویبنامه شماره 57894/ت56800هـ مورخ 12/5/1398 هیئت وزیران)

وزارت آموزش و پرورش- وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه 6/5/1398 به پیشنهاد شماره 214634 مورخ 25/4/1398 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور

ماده 1- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود به منظور ساماندهی و بهینه‌سازی و تبدیل به احسن نمودن کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود، با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی، استانداردهای شعاع دسترسی و تأمین سرانه فضای آموزشی، تربیتی و ورزشی با توجه به پیش‌بینی جمعیت دانش‌آموزی، نسبت به احذاث، بازسازی و تکمیل فضاهای نیمه‌تمام و بهره‌برداری از آنها اقدام کند.

تبصره 1- اقدامات فنی و اجرایی در زمینه احداث، بازسازی و تکمیل فضاهای نیمه‌تمام توسط سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و اقدامات اداری، بهره‌برداری و همچنین مدیریت بهره‌برداری از آنها توسط ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها انجام می‌پذیرد.

در حال تکمیل…

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.