اصلاح اساسنامه سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی موضوع تصویبنامه شماره 162804/ت41485هـ مورخ 16/8/1388 (تصویبنامه شماره 131585/ت54378هـ مورخ 19/10/1396 هیئت وزیران)

اصلاح اساسنامه سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی موضوع تصویبنامه شماره 162804/ت41485هـ مورخ 16/8/1388 (تصویبنامه شماره 131585/ت54378هـ مورخ 19/10/1396 هیئت وزیران)

وزارت آموزش و پرورش

هیئت وزیران در جلسه 22/9/1396 به پیشنهاد شماره 35150 مورخ 7/3/1396 وزارت آموزش و پرورش و به استناد تبصره (1) ماده (1) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی -مصوب 1395- تصویب کرد:

اساسنامه سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی موضوع تصویبنامه شماره 162804/ت41485هـ مورخ 16/8/1388 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1- ماده (1)‌ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 1- اصطلاحات مندرج در این اساسنامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:

الف- قانون: قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی -مصوب 1395-

ب- وزارت: وزارت آموزش و پرورش

پ- سازمان: سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی

ت- مدرسه: مدرسه موضوع بند (الف) ماده (2)‌ قانون

ث- مراکز: مراکز آموزشی و پرورشی موضوع بندهای (ب) و (پ) ماده (2) قانون

ج- شورا: شورای سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی موضوع ماده (3)‌ قانون

2- ماده (2) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 2- سازمان در راستای تحقق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مرتبط با وظایف سازمان و سایر اسناد بالادستی مربوط و با هدف زمینه‌سازی برای جلب مشارکت‌های همگانی در عرصه‌های مختلف آموزشی و پرورشی و تقویت و توسعه مدارس و مراکز آموزش و پرورش فعالیت می‌نماید.

3- در ماده (3)، عبارت “مؤسسه‌ای دولتی است و” بعد از عبارت “سازمان” اضافه می‌شود.

4- ماده (4) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 4- وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر تعیین می‌شود:

1- تهیه و تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های لازم، به منظور توسعه کمی و کیفی مدارس و مراکز برای تصویب در شورا

2- تهیه و تنظیم ضوابط و مقررات و دستورالعمل‌های مورد نیاز مدارس و مراکز جهت تصویب در شورا

3- ایجاد ارتباط و همکاری با مؤسسات فرهنگی، آموزشی و پژوهشی داخل و خارج از کشور در جهت تحقق اهداف سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط

4- کمک و پشتیبانی برای برگزاری دوره‌های آموزشی تکمیلی بدو و ضمن خدمت معلمان، مربیان و سایر کارکنان مدارس و مراکز در مناطق کمتر توسعه‌یافته و نیز نیروی انسانی سازمان از محل اعتبارات مصوب مربوط.

در حال تکمیل…

این اصلاحیه به موجب نامه شماره 3817/102/96 مورخ 13/10/1396 شورای نگهبان به تأیید شورای یاد شده رسیده است.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *