آیین‌نامه فوق العاده بدی آب و هوا، محرومیت از تسهیلات زندگی و محل خدمت

آیین‌نامه فوق العاده بدی آب و هوا، محرومیت از تسهیلات زندگی و محل خدمت موضوع بندهای ب، پ، ت ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری (تصویب‌نامه شماره ۷۱۱۳/ت۱۵۰۳۲هـ مورخ ۱۱/۶/۱۳۷۴ هیئت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی)

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ بنا به پیشنهاد شماره ۳۰۳۴/د مورخ ۲/۶/۱۳۷۲ سازمان امور اداری و استخدامی کشور، در اجرای ماده (۷) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت -مصوب ۱۳۷۰- آیین نامه فوق العاده های بدی آب و هوا، محرومیت از تسهیلات زندگی و محل خدمت را به شرح زیر تصویب نمود:

آئین نامه فوق العاده های بدی آب و هوا، محرومیت از تسهیلات زندگی و محل خدمت

موضوع بندهای «ب»، «پ» و «ت» ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری

ماده ۱- بخش‌های کشور از نظر میزان برخورداری از تسهیلات زندگی طبق فهرست به (۹) گروه تقسیم می‌شوند و فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی کارکنان این بخشها براساس ارقام جدول شماره یک پرداخت می‌شود.

تبصره ۱ (الحاقی ۲۶/۰۵/۱۳۷۶)- فوق العاده موضوع این ماده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران و جزایر خلیج فارس و دریای عمان، علاوه بر فوق العاده قابل پرداخت به میزان صد درصد (۱۰۰%) حقوق مبنای گروه شغلی مربوط افزایش می‌یابد.

تبصره۲ (اصلاحی ۲۶/۰۵/۱۳۷۶)- فوق العاده موضوع این ماده در نقاط مرزی (دهستان) پیوست به میزان ده درصد ارقام مقرر در جدول شماره یک افزایش می‌یابد.

ماده ۲- نقاط بد آب و هوا طبق فهرست پیوست به چهار درجه تقسیم می‌شوند و فوق العاده بدی آب و هوا برای کارکنان این نقاط براساس ارقام جدول شماره دو پرداخت می‌شود. بخش مرکزی ممسنی ( نورآباد ) از شهرستان ممسنی در استان فارس از لحاظ بدی آب و هوا جزو نقاط بد آب و هوای درجه (۲) تعیین می‌شود.

تبصره- فوق‌العاده بدی آب و هوای مستخدمانی که در نقاط گرمسیری درجه (۳) و (۴) استانهای بوشهر، هرمزگان، خوزستان، کرمان و سیستان و بلوچستان و ایلام مندرج در جدول نقاط بد آب و هوا -موضوع تصویبنامه شماره ۲۰۲۷۲/ت ۵۱۵هـ مورخ ۱۴/۱/۱۳۷۴- خدمت می‌کنند، به میزان صددرصد (۱۰۰%) حداقل حقوق مبنای جدول حقوق موضوع ماده (۱) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، افزوده می‌شود.

ماده ۳- فوق العاده محل خدمت در کلیه نقاط به استثنای استان تهران ۵% حقوق مبنای گروه مربوط است و شامل مستخدمانی می‌شود که محل جغرافیایی خدمت آنان به موجب احکام رسمی از نقطه ای در شهرستان به نقطه ای در یک شهرستان دیگر تغییر می‌یابد.

تبصره- نقاط موضوع تبصره (۲) قانون الحاق یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری شامل نقاط درجه (۳) و (۴) بدی آب و هوا و بخشهای دارای گروه محرومیت (۵) لغایت (۹) است.

ماده ۴- از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۴ هشتاد درصد ارقام جدولهای شماره یک و دو قابل پرداخت است .

ماده ۴- فوق العاده های موضوع این آئین نامه در مورد هریک از نقاطی که از نظر تقسیمات کشوری تغییر تابعیت می‌یابد معادل فوق العاده ای است که در تقسیمات قبلی به آن تعلق گرفته است.

تبصره- فوق العاده های موضوع این آئین نامه در مورد هریک از نقاطی که از نظر تقسیمات کشوری تغییر تابعیت می‌یابد معادل فوق العاده ای است که در تقسیمات قبلی به آن تعلق گرفته است .

ماده ۵- به مستخدمانی که جمع فوق العاده های بدی آب و هوا ، محرومیت از تسهیلات زندگی ، نوار مرزی و محل خدمت آنان از تاریخ اجرای این آئین نامه از مجموع فوق العاده هایی که به موجب این مقررات قابل پرداخت است بیشتر باشد مابه التفاوت پرداخت می‌شود.

تبصره- هرگونه افزایش بعدی این فوق العاده ها به هر عنوان تا استهلاک کامل از مابه التفاوت موضوع این ماده کسر می‌شود .

ماده ۶- فوق العاده های موضوع تصویبنامه شماره ۳۷۷۲۴ مورخ ۸/۱۰/۱۳۵۳ و اصلاحات بعدی آن در مورد مستخدمانی که در نقاط جدولهای پیوست تصویبنامه یاد شده خدمت می‌کنند و نام نقاط مزبور در فهرست‌های منضم به این آئین نامه ذکر نشده است براساس ارقام ثابت آخرین ماه سال ۱۳۷۲ و حداکثر به مدت سه سال پرداخت می‌شود.

ماده ۷- مفاد این تصویبنامه از زمان اجراء شامل دارندگان پایه های قضایی نیز می‌شود.

ماده ۸- از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۴ تصویبنامه های شماره ۳۷۷۲۴ مورخ ۸/۱۰/۱۳۵۳ و شماره ۴۱۲۵۴/ت ۳۱۰ مورخ ۱۴/۴/۱۳۶۸ هیأت وزیران و اصلاحات بعدی آن لغو می‌شود.

معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی

جدول شماره یک

فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی به ریال

گروه محرومیت
گروه شغلی

گروه یک

گروه دو

گروه سه

گروه چهار

گروه پنج

گروه شش

گروه هفت

گروه هشت

گروه نه
1
4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000
2
4500

6750

9000

11250

13500

15750

18000

20250

22500
3
5000

7500

10000

12500

15000

17500

20000

22500

25000
4
5600

8400

11200

14000

16800

19600

22400

25200

28000
5
6200

9300

12400

15500

18600

21700

24800

27900

21000
6
6800

10200

13600

17000

20400

23800

27200

30600

34000
7
7400

11100

14800

18500

22200

25900

29600

33300

37000
8
8100

12150

16200

20250

24300

28350

32400

36450

40500
9
8800

13200

17600

22000

26400

30800

35200

39600

44000
10
9500

14250

19000

23750

28500

23250

38000

42750

47500
11
10200

15300

20400

25500

30600

35700

40800

45900

51000
12
10900

16350

21800

27250

32700

38150

43600

49050

54500
13
11600

17400

23200

29000

34800

40600

46400

52200

58000
14
12300

18450

24600

30750

36900

43050

49200

55350

61500
15
13000

19500

26000

32500

39000

45500

52000

58500

65000
16
13700

20550

27400

34250

41100

47950

54800

61650

68500
17
14400

21600

28800

36000

43200

50400

57600

64800

72000

18

15100

22650

30200

37750

45300

52850

60400

67950

75500

جدول شماره دو

فوق العاده بدی آب و هوا به ریال


درجه بندی نقاط
گروه شغلی

درجه یک

درجه دو

درجه سه

درجه چهار

1

2000

4000

6800

10000

2

2250

4500

7650

11250

3

2500

5000

8500

12500

4

2800

5600

9520

14000

5

3100

6200

10540

15500

6

3400

6800

11560

17000

7

3700

7400

12580

18500

8

4050

8100

13770

20250

9

4400

8800

14960

22000

10

4750

9500

16150

23750

11

5100

10200

17340

25500

12

5450

10900

18530

27250

13

5800

11600

19720

29000

14

6150

12300

20910

30750

15

6500

13000

22100

32500

16

6850

13700

23290

34250

17

7200

14400

24480

36000

18

7550

15100

25670

37750استان شهرستان بخش نقاط مشمول دریافت فوق العاده مرزی
دهستان

آذربایجان شرقی

مرند

جلفا

ارسی – شجاع – دیزمار غربی

کلیبر

خداآفرین

کیوان – منجوان غربی – منجوان شرقی – دیزمان شرقی – گرمادوز

آذربایجان غربی

ماکو

پلدشت

گچلرات – زنگبار – چایبا سار شرقی

ماکو

مرکزی

قلعه دره سی – چایباسار شمالی

ماکو

سیه چشمه

آواجیق -چالداران شمالی- چالداران جنوبی

خوی

مرکزی

الند – قطور

سلماس

مرکزی

شتاتال – شپیران

ارومیه

صومای برادوست

صومای جنوبی- برادوست

ارومیه

سیلوانه

ترگور – دشت – مرگور

نقده

اشنویه

دشت بیل – اشنویه شمالی- اشنویه جنوبی

پیرانشهر

مرکزی

لاهیجان غربی – پیران – منگور غربی

سردشت

مرکزی

گورک نعلین – ملکاری – آلان – بریاچی

اردبیل

اردبیل

نمین

ویکلیچ شمالی – گرده – عنبران

مشگین شهر

رضی

ارشق مرکزی – ارشق شمالی

مغان

مرکزی

اجارود شرقی

پارس آباد

مرکزی

تازه کند – قشلاق شمالی

پارس آباد

اصلاندوز

اصلاندوز

بیله سوار

مرکزی

گوگ تپه – انجیرلو

بیله سوار

قشلاق دشت

قشلاق شرقی

بوشهر

گناوه

بندر دیلم

لیراوی

گناوه

بندر گناوه(مرکزی)

حیات داود

گناوه

بندر ریگ

رودحله

بوشهر

مرکزی

انگالی – حومه

تنگستان

ساحلی

دلوار – بوالخیر

ديّر

بردخون

بردخون

ديّر

مرکزی

آبدان

کنگان

مرکزی

طاهری – علویه – نای بند

دشتی

کاکی

کپکان

خراسان

بیرجند

درمیان

گزیک – طبس – مسینا

بیرجند

سربیشه

درح

بجنورد

رازوجرگلان

غلامان – گیفان – جرگلان

شیروان

سرحد

جیرستان – قوشخانه

قوچان

باجگیران

دولتخانه

درگز

نوخندان

شهرستانه – درونگر

درگز

لطف آباد

دیباج – هزار مسجد

مشهد

کلات

کبود گنبد – زاوین – پساکوه

سرخس

مرکزی

سرخس – تجن – خانگیران

تربت جام

صالح آباد

صالح آباد – جنت آباد

تایباد

مرکزی

پائین ولایت – کرات

خواف

سنگان

پائین خواف

قائنات

زیرکوه

پترگان

نهبندان

مرکزی

بندان
کارکنان شاغل کلیه نقاط بخش خارک از شهرستان بوشهر مشمول دریافت فوق العاده مرزی محسوب می شوند.استان

شهرستان

بخش

نقاط مشمول دریافت فوق العاده مرزی

دهستان

خوزستان

دشت آزادگان

بستان

سعیدیه

دشت آزادگان

هویزه

نیسان- بنی صالح

اهواز

مرکزی

اسماعیلیه

خرمشهر

خرمشهر

حومه غربی – حومه شرقی

خرمشهر

مینو

جزیره مینو

آبادان

مرکزی

بهمنشیر شمالی – بهمنشهیر جنوبی- شلاهی

آبادان

اروند کنار

مینوبار – نصار – نوآباد

شادگان

مرکزی

خنافره – آبشار – بزی

ماهشهر

مرکزی

جراحی

ماهشهر

هندیجان

هندیجان

سیستان و بلوچستان

زاهدان

میرجاوه

لادیز

زاهدان

مرکزی

حرمک

زابل

پشت آب

بزی – قائم آباد

زابل

شیب آب

لونک

زابل

میان کنگی

قرقری – جهان آباد – دوست محمد

زابل

شهرکی و ناروئی

جزنیک – زهک – خواجه احمد

ایرانشهر

راسک و فیروزآباد

پیشین – مورتان

سراوان

مرکزی،سراوان

بم پشت- کوهک – کشتگان

سراوان

جالق

جالق – کله گان

چاه بهار

مرکزی چاه بهار

کمبل سلیمان – زرآباد

چاه بهار

دشتیاری

نگور – باهوکلات – سند میرثوبان

خاش

مرکزی خاش

پشتکوه

کرمانشاه

پاوه

نوسود

سیروان

پاوه

باینگان

ماکوان

جوانرود

ثلاث باباجانی

خانه شور- ازگله

سرپل ذهاب

مرکزی

سرقلعه- دشت ذهاب

قصرشیرین

مرکزی

فتح آباد – الوند- نصرآباد

قصرشیرین

سومار

سومار

گیلان

آستارا

مرکزی

ویرمونی – حیران – لوندویل

طوالش

مرکزی

لیسارطولارود – اسالم- گرگان رود – ساحلی جوکندان

طوالش

رضوانشهر

گیل دولاب – دیناچال

رشت

خمام

چاپارخانه – حاجی بکنده – خشکبیجار

رشت

لشت نشاء

علی آباد زیباکنار

لاهیجان

مرکزی

شیرجو پشت

رودسر

مرکزی

رضامحله – چینی جان – اوشیان و سیاهکل رود

لنگرود

مرکزی

گل سفید

بندرانزلی

مرکزی

چهار فرضیه – لیچارگی حسن رود

آستانه اشرفیه

کیاشهر

دهگاه – کیاشهر
کارکنان شاغل کلیه نقاط بخش امام خمینی شهرستان ماه شهر مشمول دریافت فوق العاده مرزی محسوب می شوند.استان

شهرستان

بخش

نقاط مشمول دریافت فوق العاده مرزی

دهستان

مازندران

گنبد کاوس

داشلی برون

کرند – اترک

مینودشت

مراوه تپه

مراوه تپه

بندرترکمن

مرکزی

جعفر بای جنوبی

بندرترکمن

گمشان

جعفربای غربی

کردکوی

بندر گز

انزان

بهشهر

مرکزی

میانکاله

ساری

مرکزی

رودپی

ساری

میاندرود

میاندرود بزرگ

قائم شهر

جویبار

گیلخواران

آمل

هراز

دابوی شمالی – اهلمرستاق – هزارپی شمالی

بابلسر

مرکزی

رودبست – بهنمیر

بابلسر

فریدونکنار

باریک رود- امامزاده عبدالله

نور

مرکزی

ناتل کنار سفلی – ناتل کنار علیا

نوشهر

مرکزی

بلده کجور – کالج – خیرود کنار

چالوس

مرکزی

کلارستان غربی- کلارستان شرقی

تنکابن

مرکزی

کلیجان – بلده

تنکابن

عباس آباد

کلاز – لنگارود – نشتارود

رامسر

مرکزی

چهل شیهید- سخت سر

هرمزگان

بندرعباس

مرکزی

گچین- ایسین- تازیان- تخت شمیل

بندرعباس

خمیر

خمیر

بندرلنگه

مرکزی

حومه – مغویه – مهران – دژگان

بندرلنگه

شیبکوه

چارک – مقام

بندرلنگه

گاوبندی

بهدشت- مهرگان

بندرلنگه

کیش

کیش- لاوان

میناب

مرکزی

بندزرک- تیاب

میناب

بیابان

بمانی – بیابان سیریک

جاسک

مرکزی

سورک – جاسک- کنگان- گابریگ

قشم

مرکزی

حومه – رسکان- لارک

قشم

شهاب

سوزا- دولاب – صلح- هنگام

ابوموسی

مرکزی

سیری

ابوموسی

تنب

تنب
جدول گروه بندی کشور از لحاظ محرومیت از تسهیلات زندگی


استان

شهرستان

بخش

گروه

آذربایجان شرقی

سراب

مرکزی

3

مراغه

مرکزی

3

مرند

مرکزی

3

تبریز

آذرشهر

4

تبریز

اسکو

4

بستان آباد

تیکمه داش

4

بستان آباد

مرکزی

4

شبستر

مرکزی

4

شبستر

صوفیان

4

هریس

مرکزی

4

هریس

خواجه

4

مرند

جلفا

4

میانه

مرکزی

4

هشترود

مرکزی

4

اهر

مرکزی

5

بناب

مرکزی

5

مراغه

عجب شیر

5

بناب

ملکان

5

میانه

ترکمنچای

5

میانه

کاغذکنان

5

هشترود

چاراویماق

5

کلیبر

مرکزی

6

اهر

ورزقان

6

اهر

هوراند

6

کلیبر

خداآفرین

8

آذربایجان غربی

ارومیه

مرکزی

1

ارومیه

انزل

5

خوی

مرکزی

5

سلماس

مرکزی

5

ماکو

مرکزی

5

بوکان

مرکزی

5

مهاباد

مرکزی

5

میاندوآب

مرکزی

5

نقده

مرکزی

5

پیرانشهر

مرکزی

6

ماکو

پلدشت

6

ماکو

سیه چشمه

6

نقده

اشنویه

6

خوی

چایپاره

7

سردشت

مرکزی

7

تکاب

مرکزی

7

شاهین دژ

مرکزی

7

ارومیه

سیلوانه

8

ارومیه

صومای برادوست

8

اردبیل

اردبیل

مرکزی

3

خلخال

مرکزی

3

گرمی

مرکزی

3

گرمی

انگوت

3

مشگین شهر

مرکزی

3

پارس آباد

مرکزی

4

پارس آباد

اصلاندوز

4

بیله سوار

مرکزی

4

بیله سوار

قشلاق دشت

4

خلخال

شاهرود

5

اردبیل

نمین

6

اردبیل

نیر

6

خلخال

خورش رستم

8

خلخال

سنجید

8

اصفهان

خوانسار

مرکزی

2

کاشان

مرکزی

2

گلپایگان

مرکزی

2

نایین

مرکزی

3

نجف آباد

مرکزی

3

نطنز

مرکزی

3

برخوار و میمه

برخوار

3

سمیرم

مرکزی

3

فریدن

چادگان

3

فریدن

مرکزی

3

فلاورجان

مرکزی

3

شهرضا

مرکزی

3

لنجان

مرکزی

3

اصفهان

کوهپایه

4

برخوار و میمه

میمه

4

خمینی شهر

مرکزی

4

شهرضا

سمیرم سفلی

4

کاشان

آران و بیدگل

4

کاشان

قمصر

4

مبارکه

مرکزی

4

نجف آباد

تیران و کرون

4

اردستان

مرکزی

5

اصفهان

جرقویه

5

فریدون شهر

مرکزی

5

نایین

انارک

7

نایین

خوروبیابانک

8

ایلام

ایلام

مرکزی

5

دره شهر

مرکزی

5

دهلران

مرکزی

5

شیروان و چرداول

مرکزی

5

مهران

مرکزی

5

دره شهر

آبدانان

6

دره شهر

بدره

6

دهلران

زرین آباد

6

مهران

ارگوازی

6

مهران

صالح آباد

6

ایلام

چوار

7

ایلام

موسیان

8

بوشهر

بوشهر

مرکزی

4

دشتستان

مرکزی

5

دشتی

مرکزی

5

کنگان

مرکزی

5

تنگستان

مرکزی

6

دشتستان

سعدآباد

6

دشتستان

شبانکاره

6

دشتی

کاکی

6

گناوه

مرکزی

6

تنگستان

ساحلی

7

دیر

مرکزی

7

گناوه

دیلم

7

دیر

بردخون

8

کنگان

جم

8

بوشهر

خارک

9

گناوه

ریگ

9

تهران

ری

کهریزک

1

ری

مرکزی

1

شمیرانات

رودبار قصران

1

کرج

اشتهارد

1

شهریار

رباط کریم

1

ساوجبلاغ

مرکزی

1

شهریار

مرکزی

1

کرج

مرکزی

1

قم

مرکزی

1

قزوین

مرکزی

1

دماوند

مرکزی

2

ورامین

پاک دشت

2

ورامین

جوادآباد

2

ورامین

مرکزی

2

دماوند

فیروزکوه

3

اسلام شهر

مرکزی

3

شمیرانات

لواسانات

3

ساوجبلاغ

طالقان

3

قم

جعفرآباد

3

ری

فشاپویه

4

قم

خلجستان

4

قزوین

آبیک

4

قزوین

بوئین زهرا

4

قزوین

آوج

5

قزوین

رودبار الموت

6

قزوین

طارم سفلی

6

چهارمحال و بختیاری

شهرکرد

مرکزی

2

بروجن

کندمان

4

بروجن

مرکزی

4

شهرکرد

کیار

4

فارسان

مرکزی

5

لردگان

مرکزی

5

اردل

مرکزی

6

اردل

میانکوه

6

فارسان

شورآب

7

خراسان

نیشابور

مرکزی

2

بجنورد

مرکزی

3

مشهد

احمدآباد

3

مشهد

طرقبه

3

فریمان

مرکزی

3

فریمان

قلندرآباد

3

مشهد

کلات

3

بیرجند

مرکزی

4

تربت حیدریه

مرکزی

4

تربت جام

مرکزی

4

درگز

مرکزی

4

سبزوار

مرکزی

4

شیروان

مرکزی

4

قوچان

مرکزی

4

کاشمر

مرکزی

4

گناباد

مرکزی

4

چناران

مرکزی

4

چناران

گلبهار

4

نیشابور

زبرخان

4

اسفراین

مرکزی

5

تایباد

مرکزی

5

تربت حیدریه

فیض آباد

5

تربت جام

صالح آباد

5

درگز

چاپشلو

5

درگز

لطف آباد

5

فردوس

مرکزی

5

قائنات

مرکزی

5

کاشمر

خلیل آباد

5

کاشمر

کوه سرخ

5

سرخس

مرکزی

5

سرخس

مرزداران

5

نیشابور

تخت جلگه

5

نیشابور

سرولایت

5

بجنورد

جاجرم

6

بجنورد

رازوجرگلان

6

بجنورد

مانه و سملقان

6

سبزوار

جغتای

6

سبزوار

داورزن

6

طبس

مرکزی

6

بیرجند

خوسف

7

بیرجند

درمیان

7

تربت حیدریه

بایک

7

تربت حیدریه

رشتخوار

7

درگز

نوخندان

7

سبزوار

ششتمد

7

فردوس

بشرویه

7

فردوس

سرایان

7

قوچان

باجگیران

7

گناباد

بجستان

7

اسفراین

بام وصفی آباد

8

نهبندان

مرکزی

8

نهبندان

شوسف

8

طبس

دستکردان

8

کاشمر

بردسکن

8

خواف

مرکزی

9

تربت حیدریه

کدکن

9

خواف

سنگان

9

خواف

جلگه زوزن

9

خوزستان

اهواز

مرکزی

1

آبادان

مرکزی

5

اندیمشک

مرکزی

5

رامهرمز

مرکزی

5

شوشتر

مرکزی

5

آبادان

اروندکنار

6

ایذه

مرکزی

6

بندرماهشهر

بندرامام خمینی

6

بندرماهشهر

مرکزی

6

بهبهان

مرکزی

6

خرمشهر

مرکزی

6

دزفول

مرکزی

6

رامهرمز

رامشیر

6

شادگان

مرکزی

6

شوشتر

گتوند

6

مسجدسلیمان

مرکزی

6

اندیمشک

الوارگرمسیری

7

بندرماهشهر

هندیجان

7

بهبهان

آغاجاری

7

خرمشهر

مینو

7

شوش

مرکزی

7

شوش

شاوور

7

مسجدسلیمان

اندیکا

7

رامهرمز

هفتگل

7

دشت آزادگان

مرکزی

8

دشت آزادگان

هویزه

8

باغ ملک

صیدون

9

باغ ملک

مرکزی باغ ملک

9

ایذه

دهدز

9

بهبهان

زیدون

9

دزفول

سردشت

9

دشت آزادگان

بستان

9

زنجان

زنجان

مرکزی

1

ابهر

مرکزی

3

تاکستان

مرکزی

3

خدابنده

مرکزی

4

ابهر

سلطانیه

5

خدابنده

افشار

5

زنجان

طارم علیا

6

زنجان

ماه نشان

6

سمنان

سمنان

مرکزی

1

شاهرود

مرکزی

1

دامغان

مرکزی

2

سمنان

مهدی شهر

4

گرمسار

مرکزی

4

دامغان

امیرآباد

5

شاهرود

بسطام

5

شاهرود

بیارجمند

5

شاهرود

میامی

5

گرمسار

ایوانکی

5

سیستان و بلوچستان

زاهدان

مرکزی

3

ایرانشهر

مرکزی

5

زابل

مرکزی

5

سراوان

مرکزی

5

چابهار

مرکزی

7

خاش

مرکزی

7

زاهدان

میرجاوه

7

ایرانشهر

بمپور

8

ایرانشهر

راسک و فیروزآباد

8

ایرانشهر

سرباز

8

چابهار

دشتیاری

8

نیک شهر

فنوج

8

نیک شهر

مرکزی

8

نیک شهر

بنت

8

ایرانشهر

بزمان

9

نیک شهر

قصرقند

9

نیک شهر

لاشار

9

خاش

نوک آباد

9

زابل

پشت آب

9

زابل

شیب آب

9

زابل

میان کنگی

9

زابل

شهرکی و ناروئی

9

زاهدان

نصرت آباد

9

سراوان

جالق

9

سراوان

زابلی

9

سراوان

سیب و سوران

9

فــــــــــــــــــارس

فسا

مرکزی

4

فیروزآباد

مرکزی

4

کازرون

مرکزی

4

لار

مرکزی

4

مرودشت

مرکزی

4

نی ریز

مرکزی

4

آباده

مرکزی

5

استهبان

مرکزی

5

جهرم

مرکزی

5

شیراز

زرقان

5

شیراز

سروستان

5

شیراز

کربال

5

مرودشت

ارسنجان

5

مرودشت

سعادت آباد

5

ممسنی

مرکزی

5

داراب

مرکزی

6

فیروزآباد

فراشبند

6

کازرون

خشت و کمارج

6

آباده

بوانات

6

اقلید

مرکزی

6

جهرم

سیمکان

6

استهبان

رونیز

7

جهرم

خفر

7

جهرم

کردیان

7

سپیدان

مرکزی

7

فسا

ششده و قره بلاغ

7

فسا

شیب کوه

7

فسا

نوبندگان

7
 
فیروزآباد

قیروکارزین

7

کازرون

کوهمره

7

لامرد

مرکزی

7

لامرد

اشکنان

7

لامرد

علاء مرودشت

7

لامرد

مهر

7

لامرد

گله دار

7

نی ریز

آباده طشک

7

لار

اوز

8

لار

جویم

8

ممسنی

ماهورمیلانی

8

نی ریز

پشت کوه

8

کردستان

بانه

مرکزی

4

بیجار

مرکزی

4

سقز

مرکزی

4

سنندج

مرکزی

4

کامیاران

مرکزی

5

کامیاران

موحش

5

دیواندره

مرکزی

5

دیواندره

کرفتو

5

قروه

مرکزی

5

مریوان

مرکزی

5

بانه

نمشیر

7

بانه

ننور

7

قروه

ئیلان

7

مریوان

خاوومیرآباد

8

مریوان

سرشیو

8

مریوان

سروآباد

8

سنندج

کلاترزان

8

بانه

آلوت

9

کرمان

کرمان

مرکزی

1

رفسنجان

مرکزی

3

کرمان

شهداد

4

کرمان

گلبافت

4

کرمان

ماهان

4

بافت

مرکزی

4

بم

مرکزی

4

جیرفت

مرکزی

4

سیرجان

مرکزی

4

کرمان

راور

4

بم

ریگان

5

زرند

مرکزی

5

شهربابک

مرکزی

5

بردسیر

مرکزی

5

بافت

رابر

6

بم

نرماشیر

6

جیرفت

ساردوئیه

7

جیرفت

جبال بارز

8

زرند

کوه بنان

8

کهنوج

مرکزی

8

کهنوج

رودبار

9

کهنوج

قلعه گنج

9

کهنوج

منوجان

9

کرمانشاه

کرمانشاه

مرکزی

1

سنقر

مرکزی

5

گیلانغرب

مرکزی

5

اسلام آباد غرب

مرکزی

5

پاوه

مرکزی

5

صحنه

مرکزی

6

صحنه

دینور

6

کرمانشاه

هرسین

6

جوانرود

روانسر

6

کنگاور

مرکزی

6

اسلام آباد غرب

کرند

7

جوانرود

مرکزی

7

سرپل ذهاب

مرکزی

7

پاوه

باینگان

8

پاوه

نوسود

8

جوانرود

ثلاث باباجانی

9

قصرشیرین

سومار

9

قصرشیرین

مرکزی

9

کهکیلویه و بویراحمد

بویراحمد

مرکزی

5

کهکیلویه

مرکزی

5

کهکیلویه

چرام

6

کهکیلویه

لنده

6

گچساران

مرکزی

6

بویراحمد

دروهان

7

کهکیلویه

بهمئی

7

گچساران

باشت

8

گیـــــــــلان

رشت

مرکزی

1

لاهیجان

مرکزی

2

آستارا

مرکزی

3

آستانه اشرفیه

کیاشهر

3

آستانه اشرفیه

مرکزی

3

بندرانزلی

مرکزی

3

طوالش

رضوان شهر

3

طوالش

مرکزی

3

رشت

خمام

3

رشت

کوچصفهان

3

رشت

لشت نشاء

3

رودسر

مرکزی

3

صومعه سرا

مرکزی

3

لنگرود

مرکزی

3

صومعه سرا

تولم

4

طوالش

ماسال شاندرمن

5

رودبار

مرکزی

5

رودسر

املش

5

لاهیجان

سیاهکل

5

رودبار

عمارلو

6

فومن

شفت

6

فومن

مرکزی

6

لرستــــــــان

بروجرد

مرکزی

2

خرم آباد

مرکزی

2

درود

مرکزی

4

درود

سیلاخور

4

الیگودرز

مرکزی

4

بروجرد

اشترینان

5

الیگودرز

جاپلق

6

خرم آباد

سلسله(الشتر)

6

خرم آباد

زاغه

6

کوهدشت

طرهان

6

کوهدشت

مرکزی

6

کوهدشت

رومشکان

6

خرم آباد

ملاوی

6

خرم آباد

پاپی

7

خرم آباد

چغلوندی

7

خرم آباد

ویسیان

7

دلفان

مرکزی

8

دلفان

کاکاوند

8

خرم آباد

دوره چگنی

8

الیگودرز

ززوماهرو

9

مازنــــــدران

آمل

مرکزی

1

بابل

مرکزی

1

ساری

مرکزی

1

گرگان

مرکزی

1

بابلسر

مرکزی

2

بابلسر

فریدون کنار

2

بهشهر

مرکزی

2

تنکابن

مرکزی

2

رامسر

مرکزی

2

قائم شهر

مرکزی

2

نوشهر

چالوس

2

نوشهر

مرکزی

2

نور

مرکزی

3

بابل

بندپی شرقی و غربی

4

بندرترکمن

مرکزی

4

بهشهر

گلوگاه

4

بهشهر

نکا

4

سوادکوه

مرکزی

4

علی آباد

مرکزی

4

گنبدکاوس

مرکزی

4

مینودشت

گالیکش

4

مینودشت

مرکزی

4

نوشهر

کلاردشت

4

آمل

لاریجان

5

آمل

هراز

5

بندرترکمن

گمیشان

5

بهشهر

یانه سر

5

ساری

چهاردانگه

5

ساری

دودانگه

5

کردکوی

بندرگز

5

کردکوی

مرکزی

5

گنبدکاوس

رامیان

5

نور

بلده

5

گرگان

آق قلا

6

گنبدکاوس

داشلی برون

6

مینودشت

کلاله

6

مینودشت

مراوه تپه

6

نور

چمستان

6

مرکـــــــــــــزی

اراک

مرکزی

1

خمین

مرکزی

2

ساوه

مرکزی

2

محلات

مرکزی

2

آشتیان

مرکزی

3

تفرش

مرکزی

3

تفرش

فراهان

4

دلیجان

مرکزی

4

ساوه

خرقان

4

ساوه

زرند

4

اراک

وفس

5

ساوه

نوبران

5

سربند

مرکزی

5

هرمزگان

بندرعباس

مرکزی

1

بندرلنگه

مرکزی

5

حاجی آباد

فارغان

6

حاجی آباد

مرکزی

6

بندرعباس

فین

6

میناب

مرکزی

6

بندرعباس

بندرخمیر

7

جزیره قشم

مرکزی

7

بندرلنگه

شیبکوه

8

بندرلنگه

گاوبندی

8

جزیره قشم

شهاب

8

میناب

بیابان

8

ردان

مرکزی

8

ردان

رودخانه

8

جاسک

مرکزی

8

بندرلنگه

بستک

8

ابوموسی

تنب

9

ابوموسی

مرکزی

9

بندرلنگه

کیش

9

بندرجاسک

بشاگرد

9

همــــــــــدان

همدان

مرکزی

1

ملایر

مرکزی

2

تویسرکان

مرکزی

3

نهاوند

مرکزی

3

ملایر

سامن

4

اسدآباد

مرکزی

4

بهار

مرکزی

4

بهار

لالجین

4

همدان

فامنین

4

کبودرآهنگ

مرکزی

4

کبودرآهنگ

گل تپه

4

نهاوند

خزل

5

رزن

مرکزی

5

رزن

سردرود

5

رزن

قروه درجزین

5

همدان

شرا

5

یــــــــزد

یزد

مرکزی

1

بافق

مرکزی

3

تفت

مرکزی

3

مهریز

مرکزی

4

یزد

اشکذر

4

اردکان

مرکزی

5

میبد

مرکزی

5

یزد

خضرآباد

5

بافق

بهاباد

6

تفت

نیر

6

اردکان

خرانق

6

تفت

ابرکوه

7
جدول درجه بندی نقاط کشور از نظر بدی آب و هوا


نام استان

درجه یک

درجه دو

درجه سه

درجه چهار

آذربایجان شرقی

مرکزی

مرکزی کلیبر
   

مرکزی بنا

خداآفرین
   

عجب شیر

مرکزی هشترود
   

ملکان

چاراویماق
   

مرکزی اهر

نظر کهریزی
   

هوراند
     

خراونق
     

ورزقان
     

مرکزی میانه
     

ترکمان چای
     

کاغذکنان
     

کندوان
     

مرکزی مرند
     

جلفا
     

مرکزی سراب
     

مهربان
     

مرکزی بستان آباد
     

تیکمه داش
     

مرکزی هریس
     

خواجه
     

آذربایجان غربی

مرکزی ارومیه

مرکزی ماکو
   

صومای برادوست

سیه چشمه
   

نازلو

مرکزی سردشت
   

سیلوانه

مرکزی پیرانشهر
   

انزل
     

مرکزی مهاباد
     

خلیقان
     

مرکزی بوکان
     

سیمینه
     

مرکزی خوی
     

چایپاره
     

پلدشت
     

شوط
     

مرکزی میاندوآب
     

مرحمت آباد
     

مرکزی شاهین دژ
     

کشاورز
     

مرکزی تکاب
     

تخت سلیمان
     

مرکزی سلماس
     

مرکزی نقده
     

اشنویه
     

اردبیل

مرکزی اردبیل

نمین
   

هیر

نیر
   

مرکزی مشکین شهر
     

مرکزی بیله سوار
     

قشلاق دشت
     

مرکزی گرمی
     

انگوت
     

مرکزی خلخال
     

خورش رستم
     

سنجید
     

امام رود
     

مرکزی پارس آباد
     

اصلاندوز
     

اصفهان

میمه

جرقویه

انارک
 

برخوار

مرکزی اردستان

خوروبیابانک
 

کوهپایه(کوهیا)

مرکزی فریدونشهر
   

جلگه

مرکزی فریدن
   

بن رود

بوئین و میاندشت
   

پادنا

مرکزی نائین
   

مرکزی خوانسار

سپیدشت
   

چادگان
     

بخش مرکزی سمیرم
     

بخش مرکزی کاشان
     

آران و بیدگل
     

مرکزی گلپایگان
     

مرکزی نطنز
     

سمیرم سفلی
     

ایلام

مرکزی دره شهر

مرکزی ایلام

مرکزی دهلران
 

ایوان

مرکزی مهران

موسیان
 

مرکزی شیروان

آبدانان
   

شیروان

زرین آباد
   
 
ارگوازی(قلعه دره)
   
 
بدره
   
 
چوار
   
 
صالح آباد
   

بوشهر
     
مرکزی بوشهر
     
خارک
     
مرکزی گناوه
     
دیلم
     
ریگ
     
مرکزی دشتستان
     
سعدآباد
     
شبانکاره
     
مرکزی کنگان
     
جم
     
مرکزی تنگستان
     
ساحلی
     
مرکزی دیر
     
بردخون
     
مرکزی دشتی
     
کاکی

تهران

مرکزی دماوند

طارم سفلی
   

فیروزکوه
     

مرکزی ورامین
     

پاکدشت-
     

جوادآباد
     

مرکزی قم
     

نوفل لوشاتو
     

خلجستان
     

جعفرآباد
     

اشتهارد
     

طالقان
     

بوئین زهرا
     

آوج
     

رودبارالموت
     

چهارمحال و بختیاری
 
مرکزی لردگان
   
 
هلارو
   
 
مرکزی اردل
   
 
میانکوه
   
 
گندمان
   
 
مرکزی بروجن
   
 
مرکزی شهرکرد
   
 
کیار
   
 
مرکزی فارسان
   
 
شورآب
   


خراسان

مرکزی مشهد

مرکزی سرخس

مرکزی نهبندان
 

طرقبه

مرزداران

شوسف
 

رضویه- کلات

مرکزی بیرجند

مرکزی طبس
 

مرکزی فریمان

درمیان

دستگردان
 

قلندرآباد

خوسف

ششتمد
 

احمدآباد

سربیشه

رودآب
 

مرکزی سبزوار

جغتای
   

خوشاب

جوین
   

داورزن

جلگه زوزن
   

مرکزی تربت حیدریه

مرکزی خواف
   

جلگه زاوه

سنگان
   

فیض آباد

راز و جرگلان
   

کدکن

مرکزی تایباد
   

رشتخوار

باخرز
   

بایک

مرکزی فردوس
   

مرکزی نیشابور

بشرویه
   

میان جلگه

سرایان
   

زبرخان

صالح آباد
   

سرولایت
     

تخت جلگه
     

مرکزی بجنورد
     

جاجرم
     

مانه و سلمقان
     

مرکزی تربت جام
     

مرکزی گناباد
     

لطف آباد
     

چاپشلو
     

نوخندان
     

مرکزی قوچان
     

باجگیران
     

فاروج
     

مرکزی شیروان
     

سرحد
     

مرکزی اسفراین
     

بام وصفی آباد
     

مرکزی قائنات
     

زیرکوه
     

مرکزی چناران
     

گلبهار
     

بجستان
     

مرکزی کاشمر
     

خلیل آباد
     

کوه سرخ
     

برداسکن
     

مرکزی درگز
     

خوزستان
   
باوی

هندیجان
   
مرکزی اهواز
 
   
مرکزی آبادان
 
   
اروند کنار
 
   
مرکزی خرمشهر
 
   
مینو
 
   
مرکزی شادگان
 
   
مرکزی دزفول
 
   
سردشت
 
   
مرکزی شوش
 
   
شاوور
 
   
مرکزی اندیمشک
 
   
الوار گرمسیری
 
   
مرکزی مسجد سلیمان
 
   
اندیکا
 
   
لالی
 
   
مرکزی بهبهان
 
   
زیدون
 
   
آغاجاری
 
   
مرکزی ماهشهر
 
   
بندر امام خمینی
 
     
امیدیه
 
   
مرکزی دشت آزاگان
 
   
هویزه
 
   
بستان
 
   
مرکزی شوشتر
 
   
گتوند
 
   
مرکزی ایذه
 
   
دهدز
 
   
مرکزی باغملک
 
   
صیدون
 
   
مرکزی رامهرمز
 
   
هفتگل
 
   
رامشیر
 

زنجان

مرکزی زنجان
     

طارم علیا
     

انگوران
     

ماه نشان
     

زنجان رود
     

مرکزی خدابنده
     

افشار
     

بژینه رود
     

مرکزی ابهر
     

سلطانیه
     

خرمدره
     

مرکزی تاکستان
     

ضیاءآباد
     

سمنان

مرکزی سمنان

بیارجمند
   

مهدی شهر

مرکزی گرمسار
   

مرکزی شاهرود

ایوانکی
   

بسطام
     

میامی
     

مرکزی دامغان
     

امیرآباد
     

سیستان و بلوچستان
   
مرکزی زاهدان

مرکزی چابهار
   
نصرت آباد

دشتیاری(یلان)
   
میرجاوه

کنارک
   
مرکزی خاش
 
   
نوک آباد
 
   
سیبوسوران(سوران)
 
   
مرکزی ایرانشهر
 
   
زابلی
 
   
بمپور
 
   
سرباز
 
   
راسک و فیروزآباد
 
   
بزمان
 
   
دلگان
 
   
مرکزی سراوان
 
   
جالق
 
   
بم پشت
 
   
مرکزی نیک شهر
 
   
قصر قند
 
   
فنوج
 
   
مرکزی زابل
 
   
سایکنگی
 
   
پشت آب
 
   
شیب آب
 
   
شهرکی و ناروئی
 
   
لاشار
 
   
بنت
 

فارس

زرقان

ارژن

ماهور میلانی
 

مرکزی مرودشت

خشت و کمارج

اوز
 

ارنسجان

مرکزی کازرون

جویم
 

درودزن

کوهمره

ختج
 

سعادت آباد

جره بالاده

بیرم
 

کامفیروز

سیمکان

مرکزی لامرد
 

سروستان

خفر

اشکنان
 

کوار

کردیان

علاء مرودشت
 

مرکزی آباده

مرکزی فیروزآباد

مهر
 

بوانات

قیرو کارزین

گله دار
 

قنقری

پشتکوه

مرکزی جهرم
 

سرجهان

آباده طشک

مرکز سی لار
 

مرکزی اقلید

رونیز
   

سده

مرکزی فسا
   

مرکزی نیریز

شیبکوه
   

مرکزی استهبان

نوبندگان
   

فراشبند

ششده
   

مرکزی سپیدان

قره بلاغ
   

بیضا

رستم
   
 
دشمن زیاری
   
 
مرکزی داراب
   
 
حاجی آباد
   
 
رستان
   
 
فورک
   

کرمـــــان

مرکزی کرمان

مرکزی زرند

مرکزی جیرفت

مرکزی کهنوج

مرکزی سیرجان

ساردوئیه

مرکزی بم

رودبار

ماهان

جبال بارز

نرماشیر

فاریاب

مرکزی بردسیر

کوهبنان

شهداد

قلعه گنج

مرکزی شهر بابک
 
راور

منوجان

مرکزی بافت
 
ریگان
 

ارزوئیه
 
عنبرآباد
 

رابر
     

گلباف
     

راین
     

مرکزی رفسنجان
     

انار
     

کردستان

مرکزی سنندج

مرکزی سقز
   

کلاترزان

زیویه
   

خاوومیرآباد

ننور
   

سرشیو

آلوت
   

سروآباد

نمشیر
   

مرکزی قروه

مرکزی بانه
   

ئیلان
     

مرکزی بیجار
     

چنگ الماس
     

کرانی
     

مرکزی دیواندره
     

کوفتو
     

مرکزی کامیاران
     

موچش
     

مرکزی مریوان
     

کرمانشاه

مرکزی کرمانشاه

مرکزی قصرشیرین
   

فیروزآباد- هرسین

نوسود
   

ماهیدشت

سومار
   

مرکزی کنگاور
     

دینور
     

مرکزی پاوه
     

باینگان
     

مرکزی جوانرود
     

ثلاث باباجانی
     

روانسر
     

مرکزی اسلام آباد
     

غرب
     

کرند
     

حمیل
     

مرکزی گیلانغرب
     

مرکزی سرپل ذهاب
     

مرکزی سنقر
     

کهکیلویه و بویراحمد
 
مرکزی بویراحمد

مرکزی کهکیلویه
 
 
دروهان

لنده – چرام – جاروسا – بهمئی
 
 
مارگون

مرکزی گچساران باشت
 

گیلان

عمارلو
     

لرستان

مرکزی کوهدشت

ملاوی
   

طرحان سلسله روشکان

پاپی
   

مرکزی دلفشان

ززوماهرو
   

کاکاوند
     

زاغه
     

ویسیان
     

دوره چگنی
     

چلغوندی
     

مرکزی بروجرد
     

اشترینان
     

مرکزی دورود
     

سیلاخور
     

مرکزی الیگودرز
     

جاپلق
     

مازندران

دودانگه
     

چهاردانگه
     

آق قلا
     

گمیشان
     

یانه سر
     

مراوه تپه
     

گالیکش
     

کلاله
     

مرکزی گنبد کاووس
     

داشلی برون
     

رامیان
     

آزادشهر
     

مرکزی

وفس
     

خنداب
     

مرکزی ساوه
     

نوبران
     

زرند
     

خرقان
     

مرکزی تفرش
     

فراهان
     

مرکزی آشتیان
     

مرکزی خمین
     

مرکزی دلیجان
     

مرکزی محلات
     

مرکزی سربند
     

هندودر
     

هرمزگان
   
فین

بیابان
   
مرکزی میناب

مرکزی قشم
   
سندرک

شهاب
   
مرکزی رودان

مرکزی بندرجاسک
   
رودخانه

بشاگرد
   
مرکزی حاجی آباد

مرکزی ابوموسی
   
فارغن

تنب
     
مرکزی بندرلنگه
     
مرکزی بندرعباس
     
خمیر
     
بستک- شبیکوه
     
گاوبندی – کیش

همدان

مرکزی همدان

مرکزی اسدآباد
   

شرا

مرکزی رزن
   

فامنین

قروه درجزین
   

مرکزی کبوترآهنگ

سردرود
   

گل تپه
     

مرکزی ملایر
     

جوکار
     

سامن
     

مرکزی نهاوند
     

خزل
     

مرکزی تویسرکان
     

قلقل رود
     

مرکزی بهار
     

لالجین
     

یزد

مرکزی یزد

خرانق
   

خضرآباد

مرکزی بافق
   

اشکذر
     

مرکزی مهریز

بهاباد
   

هرات و مرودست
     

مرکزی اردکان
     

مرکزی میبد
     

مرکزی تفت
     

نیر
     

ابرکوه
     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *