دستورالعمل نحوه پرداخت فوق‌العاده سختی كار و كار در محيط‌های غيرمتعارف

دستورالعمل نحوه پرداخت فوق العاده سختي كار و كار در محيط هاي غيرمتعارف موضوع بند (۳) ماده (۶۸) قانون مديريت خدمات كشوري (بخشنامه شماره ۵۰۷۹۵/۲۰۰ مورخ ۵/۱۰/۱۳۸۹ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور)

شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و در اجراي بند 3 ماده 68 قانون مديريت خدمات کشوري دستور العمل نحوه پرداخت فوق العاده سختي کار و کار در محيط هاي غير متعارف را به شرح پيوست تصويب نمود كه مراتب به تأييد رييس‌جمهور محترم رسيده است و براي اجرا ابلاغ مي‌گردد.

۱- دستگاه هاي اجرايي مکلفند شرايط بهداشتي و ايمني لازم را جهت ايجاد محيط مناسب کار براي متصديان مشاغل اين دستورالعمل فراهم آورده و نسبت به ارايه آموزش‌هاي ضروري در مورد انجام وظايف محوله و استفاده از ابزار و تجهيزات لازم اقدام کنند.

۲- فوق‌العاده سختي کار و کار در محيط هاي غير متعارف به متصديان مشاغلي تعلق مي‌گيرد که با وجود رعايت شرايط بهداشتي و ايمني لازم و ارائه آموزش‌هاي ضروري، شاغل در هنگام انجام وظايف و مسئوليت‌هاي محوله در معرض ابتلا به بيماري ها يا عوارض نامطلوب قرار مي‌گيرد.

تبصره- مواردي نظير کار با اشعه و مواد شيميايي، کار با بيماران رواني، عفوني و در اورژانس و در بخش‌هاي سوختگي و مراقبت‌هاي ويژه بيمارستاني و همچنين کار با مواد سمي، آتش زا و منفجره و در اعماق دريا، مستلزم تاييد مراکز ذي صلاحي که از سوي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تعيين مي شود، خواهد بود.

۳- فرآيند تعيين سختي کار کارمندان دولت از جمله، نحوه تعيين امتياز درجه سختي کار و تکميل فرم مربوط، براساس مفاد تصويب نامه مورخ 9/8/1366 و دستورالعمل آن، موضوع بخشنامه شماره ۸۰۰/۳۴ مورخ ۱۲/۴/۱۳۶۷ و اصلاحات بعدي آن مي‌باشد.

۴- ميزان امتياز فوق‌العاده سختي کار و کار در محيط هاي غير متعارف کارمندان دستگاه هاي اجرايي براساس درصدهايي که قبلاً براي سختي کار مشاغل دستگاه هاي اجرايي تاييد شده است، به ازاي هر يک درصد، (12) امتياز، حداکثر تا (1000) امتياز، به عنوان سختي کار مشاغل آنان تعيين مي‌شود.

تبصره- بر اين اساس، تا زماني که با اعمال امتياز به روش فوق، مبلغ فوق‌العاده سختي کار کارمندان، کمتر از مبلغ مذکو در حکم کارگزيني مربوط باشد، همان مبلغ مقطوع مندرج در حکم کارگزيني، ملاک دريافت فوق‌العاده سختي کار خواهد بود.

۵- امتياز سختي کار کارمنداني که از تاريخ 1/1/1388 به بعد، تصدي مشاغل مشمول بهره‌مندي از فوق‌العاده سختي کار را عهده‌دار شده يا مي‌شوند، با توجه به درصدهايي که بر اساس مقررات قبلي براي آن مشاغل تعيين شده و بر اساس سازوکار اين دستورالعمل مشخص مي‌‌گردد.

۶- آن دسته از دستگاه‌هاي اجرايي که قبلاً داراي مقررات استخدامي خاص بوده‌اند، لازم است در اجراي اين دستورالعمل فهرست مشاغل مورد نظر خود را براي تعيين امتياز سختي کار، به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور ارسال کنند.

۷- دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند براي تعيين يا تغيير امتياز سختي کار مشاغل خود، پيشنهاد خود را با ارايه دلايل توجيهي و طي فرايند و تکميل فرم مربوط به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور ارسال نمايند.

تبصره- در مورد آن دسته از مشاغلي که به لحاظ کار با مواد سمي، آتش‌زا و منفجره و کار در اعماق دريا، امتياز فوق‌العاده سختي کار، با تصويب هيئت وزيران تا سه برابر قابل افزايش است، دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط پيشنهاد لازم را براي بررسي به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور ارايه خواهند کرد تا پس از تأييد براي سير مراحل تصويب به هيئت وزيران ارسال شود.

لطف الله فروزنده دهکردی- معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن