ارتقاء طبقه مشاغل جدول شغل مشمولين قانون مديريت خدمات كشوری

بخشنامه ارتقاء طبقه مشاغل جدول شغل مشمولين قانون مديريت خدمات كشوري (بخشنامه شماره 1113776 مورخ 22/1/1396 سازمان اداری و استخدامی کشور)

 مشاهده در فرمت پی دی اف

بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

با عنایت به آرای وحدت رویه شماره 1927- 1926 مورخ 24/12/1393 و 1927- 1926 مورخ 26/8/1394 (اصلاحی) در خصوص لغو طبقه تشویقی (موضوع بخشنامه شماره 11942/200 مورخ 22/5/1390) و رأی شماره 872 مورخ 14/7/1394 در خصوص لغو تفاوت تطبیق (موضوع بخشنامه شماره 55919/200 مورخ 26/12/1391) صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 24/12/1395 در اجرای جزء «5» بند «ب» ماده (116) قانون مدیریت خدمات کشوری بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، نحوه تطبیق کارمندان در طبقات ورودی مشاغل را جهت اجرا از تاریخ 1/1/1396 به شرح ذیل تصویب نمود:

«طبقه ورودی کلیه مشاغل در جدول شماره (1) دستورالعمل اجرایی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع بخشنامه شماره 14593/200 مورخ 21/2/1388 یک طبقه افزایش می یابد و با این اصلاح، سقف طبقات استحقاقی موضوع بخشنامه شماره 55588 مورخ 27/10/1389 در کلیه سطوح شغلی با رعایت کلیه مقررات مربوط نیز یک طبقه افزایش می یابد.»

بدیهی است اجرای این بخشنامه منوط به اعمال آراء یاد شده صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در احکام کارگزینی کارمندان می باشد.

جمشید انصاری- رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

 

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن