اجراي قانون مديريت خدمات كشوری در وزارت نيرو با ۲۰٪ افزایش امتيازات فصل دهم

اجراي قانون مديريت خـدمات كشوري در وزارت نيرو با افزايش ۲۰٪ امتيازات فصل دهم (تصويب نامه شماره ۱۰۴۶۱۶/ت۴۹۴۱۲هـ مورخ ۱۰/۵/۱۳۹۲ هيأت وزيران)

وزارت نيرو- معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۲ بنا به پيشنهاد شماره ۸۱۹۰/۹۲/۲۰۰ مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۲ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و به استناد ماده (۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران -مصوب ۱۳۸۹- تصويب نمود:

۱- وزارت نيرو موظف است نسبت به اجراي كامل قانـون مديريت خدمات كشوري در خصوص كاركنان مشمول قانون ياد شده در آن وزارت اقدام نمايد.

۲- امتيازات موضوع فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري در مورد كارمندان مشمول اين قانون در حوزه ستادي و زيرمجموعه دولتي تحت پوشش وزارت نيرو به ميزان بيست درصد (۲۰٪) در سقف اعتبارات مصوب مربوط افزايش مي يابد.

محمدرضا رحيمي- معاون اول رييس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.