قوانین و بخشنامه‌های تأمین اجتماعی

همه چیز در خصوص بیمه ایرانیان خارج از کشور حقوق بیمه کارفرما صدور احکام سایر سطوح

آیین‌نامه نحوه معافیت بیمه شدگان بدون کارفرما در تأمین اجتماعی براساس دهک‌های درآمدی ابلاغ شد

آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ موضوع: معافیت های بیمه ای بیمه شدگان بدون کارفرما در سازمان تأمین اجتماعی براساس دهک های درآمدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- سازمان برنامه و بودجه کشور هیئت وزیران در جلسه ۵/۵/۱۴۰۱ به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتاعی (با …

آیین‌نامه نحوه معافیت بیمه شدگان بدون کارفرما در تأمین اجتماعی براساس دهک‌های درآمدی ابلاغ شد ادامه »

همه چیز در خصوص بیمه ایرانیان خارج از کشور حقوق بیمه کارفرما صدور احکام سایر سطوح

نحوه معافیت های بیمه شدگان بدون کارفرما در تأمین اجتماعی براساس دهک های درآمدی تصویب شد

آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور درخصوص نحوه معافیت های بیمه ای بیمه شدگان بدون کارفرما در سازمان تأمین اجتماعی براساس دهک های درآمدی در جلسه امروز هیئت دولت که به ریاست آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور برگزار شد، هیئت و زیران در اجرای …

نحوه معافیت های بیمه شدگان بدون کارفرما در تأمین اجتماعی براساس دهک های درآمدی تصویب شد ادامه »

قانون موافقتنامه ایران و ترکیه در خصوص انتقال و تجمیع سوابق بیمه و بازنشستگی تأمین اجتماعی

قانون انتقال و تجمیع سوابق بیمه و بازنشستگی تأمین اجتماعی در ترکیه

قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه در خصوص تأمین اجتماعی موضوع: تجمیع سوابق بیمه و بازنشستگی (مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۲۷) قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه در خصوص تأمین اجتماعی ماده واحده- موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه در خصوص تأمین اجتماعی مشتمل …

قانون انتقال و تجمیع سوابق بیمه و بازنشستگی تأمین اجتماعی در ترکیه ادامه »

بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی

آیین‌نامه مالی و معاملاتی دبیرخانه هیئت‌امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه

آیین‌نامه مالی و معاملاتی دبیرخانه هیئت‌امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‏های تابعه، در اجرای تبصره ذیل ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرایی هیأت امنا (مصوب ۱۴۰۰/۰۹/۱۳) آیین‌نامه مالی و معاملاتی دبیرخانه را به شرح زیر تصویب نمود. آیین‌نامه مالی و معاملاتی دبیرخانه هیئت‌امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه …

آیین‌نامه مالی و معاملاتی دبیرخانه هیئت‌امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه ادامه »

بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی

آیین‌نامه اجرایی هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه

آیین‌نامه اجرایی هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه هیأت‌امنای سازمان تأمین‌اجتماعی و صندوق‌های تابعه، در اجرای ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی (مصوب ۱۳۸۳) و ماده واحده قانون اصلاح ماده (۱۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین‌اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی (مصوب ۱۳۸۸)، و همچنین مستند …

آیین‌نامه اجرایی هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه ادامه »

اصلاح تحریری مصوبه افزایش مستمری ۱۴۰۱ بازنشستگی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی

بخشنامه افزایش مستمری و کمک‌هزینه‌های جنبی بازنشستگان تأمین‌اجتماعی برای سال ۱۴۰۱

افزایش کمک‌هزینه‌های جنبی بازنشستگان تأمین‌اجتماعی برای سال ۱۴۰۱ (بخشنامه شماره ۷۹ مستمری‌ها) (بخشنامه شماره ۲۷۴۵/۱۴۰۱/۱۰۰۰ مورخ ۲۸/۰۳/۱۴۰۱ سازمان تامین اجتماعی) معاون محترم … مدیر کل محترم ستادی…. مدیر کل محترم تامین اتماعی استان… احتراماً، در اجرای مواد (۹۶) و (۱۱۱) قانون تامین‌ اجتماعی و با عنایت به تصمیمات متخذه در جلسه مورخ ۱۹/۱۲/۱۴۰۰ شورایعالی‌‌کار و …

بخشنامه افزایش مستمری و کمک‌هزینه‌های جنبی بازنشستگان تأمین‌اجتماعی برای سال ۱۴۰۱ ادامه »

اصلاح تحریری مصوبه افزایش مستمری ۱۴۰۱ بازنشستگی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی

اصلاح تحریری مصوبه افزایش مستمری ۱۴۰۱ بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان تأمین اجتماعی

اصلاح تحریری مصوبه افزایش مستمری ۱۴۰۱ بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان تأمین اجتماعی (نامه شماره ۴۵۲۲۶/۵۹۸۲۵ مورخ ۲۴/۳/۱۴۰۱ دبیر هیئت دولت) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- سازمان برنامه و بودجه کشور نظر به اینکه در بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۴۲۳۲۹/ت۵۹۸۲۵هـ مورخ ۱۸/۳/۱۴۰۱، بعد از عبارت “شورای عالی کار خواهد بود” عبارت “به نحوی که از …

اصلاح تحریری مصوبه افزایش مستمری ۱۴۰۱ بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان تأمین اجتماعی ادامه »

پاداش (کارانه)، کمک هزینه‌ها و رفاهیات، حق ایاب و ذهاب، حق مهدکودک و حق غذا در تأمین اجتماعی سال ۱۴۰۱

مصوبه افزایش حداقل مستمری 1401 بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان تأمین اجتماعی

افزایش حداقل مستمری 1401 بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان تأمین اجتماعی (تصویبنامه شماره 42329/ت59825هـ مورخ 18/3/1401 هیئت وزیران) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- سازمان برنامه و بودجه کشور هیئت وزیران در جلسه 4/3/1401 به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در اجرای مواد (96) و (111) قانون تأمین اجتماعی -مصوب 1354- تصویب کرد: …

مصوبه افزایش حداقل مستمری 1401 بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان تأمین اجتماعی ادامه »

مصوبه هیأت وزیران در مورد افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۱

مصوبه هیأت وزیران در مورد افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۱

جزئیات مصوبه هیأت وزیران در مورد افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۱ براساس مواد۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، افزایش مستمری مستمری بگیران سازمان تأمین‌اجتماعی هر سال به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، به نحوی که حداقل دریافتی مستمری بگیران از حداقل حقوق مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد. وفق مصوبه شورای عالی کار …

مصوبه هیأت وزیران در مورد افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۱ ادامه »

رأی دیوان عدالت اداری مأموریت آموزشی

ابطال بخشنامه محاسبه حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی بر اساس ضرایب مقطوع شده

ابطال بند ۱ بخشنامه ۱۴/۱۰ به شماره ۱۰۰۰/۹۷/۲۴۰۸-۱۳۹۷/۳/۵ مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با موضوع نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی که بر اساس آن علی الاطلاق حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی اعم از اینکه انجام کار توسط راننده خود مالک صورت گیرد یا توسط راننده ای که تحت …

ابطال بخشنامه محاسبه حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی بر اساس ضرایب مقطوع شده ادامه »

قانون دستورالعمل جامع سوابق پرداخت حق بیمه

دستورالعمل جامع سوابق پرداخت حق بیمه

دستورالعمل جامع سوابق پرداخت حق بیمه (بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۹۹/۸۷۶۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ سازمان تأمین اجتماعی) بخشنامه تجمیع، تنقیح و تلخیص در راستای تنقیح، تجمیع و تلخیص بخشنامه‌ها و دستورهای اداری، شفاف‌سازی مقررات، تسهیل در ارائه خدمات و ارتقای امور، پاسخگویی متکی به فرآیندهای هوشمند و بهنگام، رضایتمندی ذینفعان، ایجاد وحدت رویه و همچنین بازنگری به عمل …

دستورالعمل جامع سوابق پرداخت حق بیمه ادامه »

رأی دیوان عدالت اداری مأموریت آموزشی

عدم ابطال دستور اداری سازمان تأمین اجتماعی در خصوص ادعای سابقه بیمه کمتر از سوابق موجود

عدم ابطال بند ۲ ماده ۱۲ دستور اداری شماره ۱۶۴۰؍۱۴۰۰؍۱۰۰۰ مورخ ۱؍۳؍۱۴۰۰ سازمان تأمین اجتماعی در خصوص ادعای سابقه بیمه کمتر از سوابق موجود (دادنامه شماره ۵۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی) شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۵۴ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی *شماره پرونده: هـ ع؍۰۰۰۲۷۳۷ …

عدم ابطال دستور اداری سازمان تأمین اجتماعی در خصوص ادعای سابقه بیمه کمتر از سوابق موجود ادامه »

مجوز فوق‌العاده فوق العاده ویژه خاص کادر بهداشت و درمان تا قبل از سال ۱۴۰۱ پرداخت می‌شود تبدیل وضعیت استخدامی وزارت بهداشت

برقراری فوق‌العاده ویژه ۵۰ درصد کادر درمانی شاغل در مراکز درمانی سازمان تأمین اجتماعی

افزایش فوق‌العاده ویژه کادر درمانی شاغل در مراکز درمانی سازمان تأمین اجتماعی به میزان ۵۰ درصد (بخشنامه شماره ۱۱۴۸/۱۴۰۱/۱۰۰۰ مورخ ۱/۲/۱۴۰۱ سازمان تأمین اجتماعی) مدیران درمان تأمین اجتماعی استان احتراماً در اجرا بند (۵) مصوبه یکصد و بیست و چهارمین جلسه هیأت محترم امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق های تابعه به تاریخ ۲۰/۱/۱۴۰۱ و …

برقراری فوق‌العاده ویژه ۵۰ درصد کادر درمانی شاغل در مراکز درمانی سازمان تأمین اجتماعی ادامه »

نرخ حق بیمه اختیاری و بیمه مشاغل آزاد سال 1401 تعیین حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی بودجه ۱۴۰۱

نحوه افزایش حقوق سال ۱۴۰۱ بازنشستگان تأمین اجتماعی و حذف ویرگول اشتباهی در قانون بودجه

نحوه افزایش حقوق بازنشستگان و حذف ویرگول اشتباهی در بودجه ۱۴۰۱ (نامه شماره ۳۸۰۵ مورخ ۲۳/۱/۱۴۰۱ معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی) جناب آقای میرهاشم موسوی مدیرعامل محترم سازمان تأمین اجتماعی بازگشت به نامه شماره ۳۳۵/۱۴۰۱/۱۰۰۰ مورخ ۱۸/۱/۱۴۰۱ جنابعالی در خصوص جزء ۴ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و با عنایت به بررسی‌های …

نحوه افزایش حقوق سال ۱۴۰۱ بازنشستگان تأمین اجتماعی و حذف ویرگول اشتباهی در قانون بودجه ادامه »

ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی

ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی از سوی رهبر انقلاب

ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی شناسنامه قانون- حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی و مصوّب تأمین اجتماعی را برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند. بر اساس دستور رهبر انقلاب اسلامی و در …

ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی از سوی رهبر انقلاب ادامه »