آیین نامه اجرایی بند «خ» ماده (87) قانون برنامه ششم توسعه در خصوص بازنشستگی با سنوات ارفاقی فرزندان و همسران شهدای شاغل در دستگاه های اجرایی (در حال بررسی در هیئت وزیران)

خبر مورخ 2 آذر 1398

بررسی آیین نامه اجرایی موضوع بازنشستگی پیش از موعد فرزندان و همسران شاغل شهدا 

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» در جلسه روز یکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸ کمیسیون امور اجتماعی، ضمن تاکید بر ضرورت تصویب آیین نامه اجرایی، مقرر نمودند جزئیات متن پیشنهادی در کمیته تخصصی بررسی و نتیجه به کمیسیون اصلی ارایه شود.

طبق بند (خ) ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه کشور کلیه فرزندان و همسران شهدای شاغل در دستگاه‌های موضوع ماده (۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران می‌توانند با حداکثر هشت سال سنوات ارفاقی و با دریافت حقوق و مزایای کامل بازنشسته شوند.

گفتنی است، از آنجا که اجرای قانون مذکور، شامل کلیه صندوق های بیمه و بازنشستگی فعال در کشور می باشد، ایجاد وحدت رویه در اجرای آن، مستلزم رفع ابهامات درباره نحوه و مرجع تأمین و پرداخت هزینه های سنوات ارفاقی، تعیین حداقل سنوات و تعیین تکلیف سایر سئوالات می باشد.

گفتنی است، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در راستای اجرای قانون و با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع و پیگیری ذی‌نفعان از صندوق های ذیربط ، آیین نامه اجرایی مربوط را پس از اخذ نظرات صندوق های بازنشستگی، سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و برای تصویب در هیئت وزیران ارائه کرده است.

متن پیشنهادی اولیه

ماده 1- همسران و فرزندان شهدا که شاغل و عضو صندوق های بیمه و بازنشستگی اعم از دولتی، غیردولتی و خصوصی باشند، در صورت دارا بودن حداقل (22) سال سابقه خدمت و پرداخت حق بیمه که در هر حال کمتر از (30) سال نخواهد بود و بدون شرط سنی می توانند با استفاده از حداکثر (8) سال سنوات ارفاقی درخواست بازنشستگی خود را به صورت کتبی از طریق دستگاه محل خدمت به صندوق بیمه ای ذیربط ارائه نمایند.

تبصره 1- مرجع اعلام همسر و فرزند شهید بودن حسب مورد با بنیاد شهید و امور ایثارگران است.

تبصره 2- همسران و فرزندان شهدای شاغل در کارگاه های بخش غیردولتی که بیمه شده سازمان تأمین اجتماعی و واجد شرایط مقرر در این آیین نامه می باشند، موظفند درخواست خود را به شعبه محل پرداخت حق بیمه سازمان مذکور تسلیم نمایند.

ماده 2- دستگاه مکلف است هزینه های سنوات ارفاقی را حسب اعلام صندوق ذیربط اعم از حقوق و مستمری ماهانه بازنشستگی و همچنین حق بیمه یا کسور بازنشستگی (سهم بیمه و سهم کارفرما) را بابت کل سنوات ارفاقی بر اساس حقوق بازنشستگی تعیین شده از محل اعتبارات مصوب دستگاه به صورت یکجا به حساب صندوق مربوطه واریز و مدارک را به همراه رسید واریزی برای برقراری حقوق یا مستمری بازنشستگی به صندوق بیمه ای ذیربط ارسال نماید.

تبصره 1- چنانچه بیمه شده در بخش غیردولتی اشتغال داشته باشد، پس از پرداخت هزینه های محاسبه شده از محل اعتبارات بودجه مصوب بنیاد شهید و امور ایثارگران به صندوق بیمه ای ذیربط پرداخت خواهد شد.

تبصره 2- صندوق بازنشستگی مربوطه قبل از وصول کامل هزینه سنوات ارفاقی مورد نظر، مجاز به احتساب این سنوات  نمی باشد.

ماده 2- محاسبه هزینه های سنوات ارفاقی در صندوق های بازنشستگی به شرح زیر می باشد:

الف: حق یبمه سنوات ارفاقی

(نرخ حق بیمه مقرر در صندوق بیمه مربوطه) ضرب در (مدت سنوات ارفاقی) ضرب در (مبلغ حقوق و مستمری بازنشستگی)

ب: حقوق بازنشستگی ناشی از سنوات ارفاقی

تقسیم بر 30 (مجموع سنوات اجباری و ارفاقی قابل قبول) ضرب در (میانگین دو سال آخر دریافتی دارای کسور بازنشستگی)

ماده 4- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اعتبارات مورد نیاز برای پرداخت هزینه های مربوط به سنوات ارفاقی موضوع این آیین نامه را به صورت سالانه برای مشمولین این آیین نامه در ردیف اعتباری جداگانه ذیل اعتبارات هر یک از دستگاه ها و در مورد شاغلین در بخش غیردولتی و دستگاه هایی که فاقد ردیف اعتباری باشند در ردیف خاصی ذیل اعتبارات بنیاد شهید و امور ایثارگران پیش بینی و تأمین نماید.

توضیحات+ مستندات مربوط:

براساس ماده (87) قانون پنجساله برنامه ششم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران "دولت موظف است اقدامات لازم برای اجرای صحیح و به موقع قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران را به عمل آورد و اعتبار کافی را در بودجه سنواتی پیش بینی نماید و کلیه آیین نامه های اجرایی آن را حداکثر تا شش ماه سال اول اجرای قانون برنامه، تصویب و ابلاغ نماید."

طبق بند (خ) این ماده "کلیه فرزندان و همسران شهدای شاغل در دستگاه های موضوع ماده (2) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران می توانند با حداکثر هشت سال سنوات ارفاقی و با دریافت حقوق و مزایای کامل بازنشسته شوند."

از آنجاییکه اجرای بند مورد اشاره، شامل کلیه صندوق های بیمه و بازنشستگی فعال در کشور می باشد و ایجاد وحدت رویه در اجرا، مستلزم رفع ابهامات درباره نحوه و مرجع تأمین و پرداخت هزینه های سنوات ارفاقی، تعیین حداقل سنوات و تعیین تکلیف سایر سؤالات می باشد و با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع و پیگیری ذینفعان از صندوق های ذیربط، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی "آیین نامه اجرایی بند (خ) ماده (87) قانون برنامه ششم توسعه" را که با اخذ نظرات صندوق های بازنشستگی، سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و مور تأیید قرار گرفته است جهت بررسی و تصویب هیئت وزیران ارایه نموده است.

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات (8)

 • با سلام و احترام
  با توجه به شرایط مندرج در این آیین نامه دستگاههای اجرایی می توانند آن را اجرا نکنند
  اول شرط مکاتباه دستگاه اجرایی باا صندوق بازنشتگی است که ممکن است دستگاه با بازنشست شدن کارمند پیش از موعد مخالفت کند
  دوم پیش بینی اعتبار آن د ربودجه سنواتی دستگاه های اجرایی ذبل ردیف خاص که به علت عدم پیش بینی آن در سال 97 اقدامی ندارد. و برای سالها بعد هم چنین اعتباری پیش بینی نشده پس عملا اتفاقی نمیافتد
  سوم شرط پرداخت کلبه وجوه توسط دستگاه اجرایی سپس برقرار حقوق توسط صندوق بازنشستگی است که معمولا ابتدا باید برای فرد متقاضی حکم بازنشستگی صادر و پایان کار وی به بیمه اعلام و در صورت واریز وجه بیمه حقوق را برقرار کندد این فرآند بعد از خروج کارمند از دستگاه ماهها طول خواهد کشید.

  در صورتیکه این ایین نامه تا کنون تصویب نشده لطفا شرایط را همانند جانبازان عزیز کنید و شرط پرداخت اولیه را بردارید. باا نجام مکاتبات اداری و بازنشستگی کارمند مشمول میزان بدهی دولت به صندوق مربوطه مشخص و به عنوان طلب صندوق از دولت در بودجه سالهای بعد پیش بینی و بلافاصله حکم بازنشستگی و برقراری حقوق بازنشستگی انجام شود. همانند جانبازان عزیز.

 • با سلام و احترام
  با توجه به شرایط مندرج در این آیین نامه دستگاههای اجرایی می توانند آن را اجرا نکنند
  اول شرط مکاتباه دستگاه اجرایی باا صندوق بازنشتگی است که ممکن است دستگاه با بازنشست شدن کارمند پیش از موعد مخالفت کند
  دوم پیش بینی اعتبار آن د ربودجه سنواتی دستگاه های اجرایی ذبل ردیف خاص که به علت عدم پیش بینی آن در سال 97 اقدامی ندارد. و برای سالها بعد هم چنین اعتباری پیش بینی نشده پس عملا اتفاقی نمیافتد
  سوم شرط پرداخت کلبه وجوه توسط دستگاه اجرایی سپس برقرار حقوق توسط صندوق بازنشستگی است که معمولا ابتدا باید برای فرد متقاضی حکم بازنشستگی صادر و پایان کار وی به بیمه اعلام و در صورت واریز وجه بیمه حقوق را برقرار کندد این فرآند بعد از خروج کارمند از دستگاه ماهها طول خواهد کشید.

  در صورتیکه این ایین نامه تا کنون تصویب نشده لطفا شرایط را همانند جانبازان عزیز کنید و شرط پرداخت اولیه را بردارید. باا نجام مکاتبات اداری و بازنشستگی کارمند مشمول میزان بدهی دولت به صندوق مربوطه مشخص و به عنوان طلب صندوق از دولت در بودجه سالهای بعد پیش بینی و بلافاصله حکم بازنشستگی و برقراری حقوق بازنشستگی انجام شود. همانند جانبازان عزیز.

 • انشاالله کی ابلاغ میشه .

 • یک سئوال پیش می آید چرا فکری به حال فرزندان شهیدی که تا کنون به علت های نامعلوم موفق به استخدام نشده اند هیچ وجهی پرداخت نمی شود یا برای بازنشستگی شان فکری نمی کنند به راستی چون آنها از مزایای استخدام فرزند شهیدی بهره نبرده اند بایستی از سایر مزایا همچون دریافت هزینه حق ایثار و یا سایر پرداخت ها بی بهره بمانند
  واقعاً جای تاسف است به یکی همه چیز دادن و به دیگری فقط چون نتوانسته اند استخدامش کنند هیچ نمی دهند

 • با سلام با توجه به ماده 2وتبصره 2 ماده 2 امكان انجام اين آيين نامه را عملا" وعمدا"غير ممكن كرده اند طبق قانون بازنشستگي جانبازان فرزندان شهدا هم بايد همانند جانبازان بازنشسته ميشدند وهزينه آن توسط بيمه ها محاسبه وبحساب بدهي دولت منظور ميشد حال آنكه در اين آيين نامه گفته كل هزينه بايد اول يكجا پرداخت گردد .وبه نوعي قانون را منحرف كرده اند.

 • چرا مشمولین ایثارگران شامل فرزندان جانبازان متوفی نمیشه چ تفاوتی با فرزندان شهدا دارند (جانبازان شهیدان زنده اند )

 • قبلا سنوات ده سال بود واگذارگناه کارشون به امام زمان

 • با سلام
  منظور قانونگذار از
  « دارا بودن حداقل (22) سال سابقه خدمت و پرداخت حق بیمه که در هر حال کمتر از (30) سال نخواهد بود»
  بدین معنا است که میان سابقه خدمت و حق بیمه تفاوت وجود دارد؟
  به عبارت دیگر اگر فردی ۲۲ سال حق بیمه به صندوق بازنشستگی پرداخت کرده و به همین میزان هم سابقه خدمت دارد نمی تواند از این قانون استفاده کند؟