آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۸) اصلاحی قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، موضوع تعیین نحوه از کارافتادگی کلی جانبازان و آزادگان

خبر مورخ 22 دی‌ماه 1398

تصویب آیین نامه اجرایی تعیین نحوه از کارافتادگی کلی جانبازان و آزادگان

در جلسه روز یکشنبه مورخ 22 دی‌ماه 1398 کمیسیون اصلی امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت، آیین نامه اجرایی ماده (۱۸) اصلاحی قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، موضوع تعیین نحوه از کارافتادگی کلی جانبازان و آزادگان با اصلاحاتی به تصویب رسید.

گفتنی است، طبق بند (ت) ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه -مصوب ۱۳۹۶- ماده (۱۸) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، اصلاح و بر اساس آن مقرر شده است " بنیاد شهید و امور ایثارگران در چارچوب قوانین و به منظور تعیین، تدوین یا اصلاح معیارهای تشخیص درصد جانبازی، به عنوان مبنای ارایه خدمت به جانبازان و آزادگان، در مواردی که نیاز به رای کمیسیون باشد، نسبت به تشکیل کمیسیونهای پزشکی اقدام و جهت تعیین نحوه ازکارافتادگی کلی آنها با در نظر گرفتن وضعیت فعلی سلامت روحی، جسمی، اجتماعی، اقتصادی، شغلی و سابقه حضور در جبهه و براساس آیین نامه ای که به پیشنهاد بنیاد شهید و امورایثارگران و ستاد کل نیروهای مسلح و با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد، اقدام نماید.

برهمین اساس، بنیاد شهید و امور ایثارگران در اجرای این بند مبنی بر تعیین نحوه از کارافتادگی کلی جانبازان و آزادگان با در نظر گرفتن وضعیت فعلی سلامت روحی، جسمی، اجتماعی، اقتصادی، شغلی و سابقه حضور در جبهه آنان، آیین نامه اجرایی مربوطه را که با مشارکت ستاد کل نیروهای مسلح و با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و جهت سیر مراحل تصویب ارسال نمود و پس از بررسی در کمیسیون اجتماعی با اصلاحاتی به تصویب رسید.

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • سلام اگه جانبازی در کمیسیون پزشکی در سال 94 از کار افتادگی کلی ان موافقت شود و درخواست هم به دستگاه اجرایی داده باشد و پست حالت اشتغال ستاره دار در وزارتخانه لحاظ شده باشد ولی دستگاه اجرایی نسبت به ستاره دار کردن حکم جانباز از کار افتاده اقدامی نکرده باشد آیا میتوان در سال 98 پست ستاره دار رو ایجاد کرد

    چهارشنبه, May 8 2019 2:47:57pm

در موضوع مقررات ایثارگران بخوانید!

اصلاح اساسنامه صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران

مصادیق تنزل پست سازمانی ایثارگران برای بهره‌مندی از مابه‌التفاوت حقوق و مزایای مربوط

«خدمت 35 ساله» بند چ ماده 87 برنامه ششم مربوط به جانبازانی است که حداقل دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر باشند

ابطال نامه شماره 96256؍12؍1؍2213 مورخ 16؍10؍1396 معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح موضوع: ضوابط تعیین تکلیف جبهه کارکنان دولت (دادنامه شماره 519-518 مورخ 12/8/1398 هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری)

نحوه اجرای رأی مربوط به احتساب سه چهارم خدمت وظیفه در جبهه به عنوان داوطلبانه

طرح الحاق یک تبصره ذیل ماده 18 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران موضوع: تسری تسهیلات و مزایای قانونی جانبازان بالای 25 درصد به جانبازان زیر 25 درصد

ابلاغ دو رأی مربوط به تاریخ اِعمال یک مقطع بالاتر رزمندگان و پرداخت مابه‌التفاوت تنزل پست سازمانی ایثارگران

- مشاهده کل مطالب این موضوع -