همطرازي مشاورين معاونين معاون رييس‌جمهور و معاونين رؤساي امور (بخشنامه ۳۲۲۸۸/۹۰/۲۰۰ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۰ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور)

در اجراي تبصره ماده (۵) فصل دوم بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۱/۲/۱۳۸۸ (موضوع دستورالعمل اجرايي فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري) كه موارد همترازي پست‌ها با عناوين مديريت در جدول موضوع ماده فوق را به عهده معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور محول نموده است موارد ذيل ابلاغ مي‌گردد:

۱- نيمي از پست‌هاي مشاوران معاونين معاون رييس‌جمهور كه در زيرمجموعه تشكيلاتي آنان واحد سازماني «امور» وجود دارد و رؤساي آن امور همتراز «معاون وزير» شناخته شده‌اند، حسب پيشنهاد معاون مربوط همتراز مدير كل محسوب مي‌شوند.

۲- «معاونين رؤساي امور» در واحدهاي سازماني مندرج در بند (۱)، همتراز «مدير كل» محسوب مي‌شوند.

لطف‌اله فروزنده دهكردي- معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع ساختارها و تشکیلات بخوانید!

لزوم انتصاب مشاوران در چارچوب پست‌های سازمانی مصوب و ممنوعیت صدور احکام انشایی (ابلاغ داخلی) برای مشاوران

ابطال بند 7 مصوبات مدیران ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت استان گیلان در گردهمایی مورخ 22 و 23 آبان 1395 مبنی بر ارتقای مسئول روابط عمومی سازمان‌های استانی به سمت مشاور رییس سازمان (دادنامه شماره 1916 مورخ 11/10/1397 دیوان عدالت اداری)

قانون انتقال وزارتخانه‌های دولت از تهران به استان‌ها (در حال بررسی طرح در مجلس شورای اسلامی)

لایحه تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دو وزارتخانه «رفاه و تأمین اجتماعی» و «کار و تعاون»

طرح قانون تشکیل وزیران منطقه‌ای (در حال بررسی در مجلس شورای اسلامی)

بخشنامه در خصوص بند (الف) ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه و بند (م) تبصره (12) قانون بودجه سال 1397 موضوع کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه های اجرائی در طول اجرای قانون برنامه (بخشنامه شماره 103958 مورخ 6/3/1397 سازمان اداری و استخدامی کشور)

رد لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت در کمیسیون مشترک (موضوع: تفکیک وزارت‌خانه‌های راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و ورزش و جوانان)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -