اصلاح تبصره (۳) بند (۳) تصویب نامه در خصوص شاخصهای تعیین مشاغل حاکمیتی (مصوبه ۲۴۸۱۹۷/ت۴۴۹۱۳ک مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۰)

وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد تبصره (۲) ماده (۴۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۵۸۷۹۵/ت۳۸۸۵۶ک مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶ تصویب نمودند:

۱- تبصره (۳) بند (۳) تصویب نامه شماره ۱۶۳۴۵۷/۴۴۹۱۳ مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۹ به شرح ذیل اصلاح می گردد:

تبصره ۳- دستگاههای اجرایی در موارد استثنایی که پستها و مشاغل موضوع این بند را به دلایل امنیتی یا ضرورتهای اجتناب ناپذیر، حاکمیتی تشخیص می دهند، پیشنهاد خود را با ذکر دلایل  توجیهی به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ارایه نمایند تا پس از بررسی و تأیید، جهت تصویب به هیئت وزیران تقدیم نماید.

۲- جزء (الف) بند (۴) تصویب نامه مذکور به شرح ذیل اصلاح می گردد:

الف ـ پـستها و مشـاغل واحدهای سازمـانی مستقر در واحـدهای تقسیمات کـشوری که عـهده دار وظایف حاکـمیتی می باشنـد، به عنـوان مـشاغل حاکمیتی شناخته می شوند.

این تصویب نامه در تـاریخ ۴/۱۲/۱۳۹۰ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

 

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.