ابلاغ ساختار تشکیلاتی مجتمع‌های اداری مستقر در شهرستان و بخش (بخشنامه شماره 41925/200 مورخ 12/8/1389 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور)

 مشاهده متن بخشنامه+ نمودارهای سازمانی

بخشنامه به استانداران سراسر کشور

حسب موافقت مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی ایران با ساختار تشکیلاتی مجتمع‌های اداری مستقر در سطح شهرستانی و بخش در اجرای ماده 2 آیین‌نامه، به پیوست نمودارهای سازمانی مجتمع‌های مزبور ابلاغ می‌گردد.

مقتضی است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا در اجرایی آیین‌نامه اجرایی ماده مذکور از طریق فرمانداری‌ها، مجتمع‌های اداری در شهرستان‌های با جمعیت کمتر از 70.000 نفر و بخش‌های با جمعیت کمتر از 30.000 نفر تشکیل و سازماندهی شوند.

لطف‌الله فروزنده دهکردی- معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور