ابلاغ تشکیلات مشاوره امور زنان و خانواده در وزارتخانه ها و سازمان های مستقل تحت نظر رییس جمهور (بخشنامه شماره 54989/200 مورخ 25/10/1389 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور)

بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها و سازمان های مستقل تحت نظر رییس جمهور

1- به منظور برنامه ریزی، هدایت، هماهنگی، ایجاد وحدت رویه و نظارت بر عملکرد دستگاه ها در امور زنان و خانواده در عرصه های تصمیم سازی و تصمیم گیری بر اساس شاخص های توسعه امور زنان در بخش های مختلف، وزراء و رؤسای سازمان های مستقل تحت نظر رییس جمهور، موظفند یکی از پست های سازمانی سازمانی مشاور خود را در تشکیلات مصوب به عنوان «مشاور امور زنان و خانواده» تخصیص دهند و در ذیل آنها 3 پست سازمانی با عناوین مناسب سازمانی از محل پست های بدون متصدی دستگاه در نظر گرفته شود.

2- انتصاب مشاور امور زنان و خانواده با هماهنگی مرکز امور زنان و خانواده رییس جمهور باشد.

3- مرکز امور زنان و خانواده با همکاری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، مسؤولیت تدوین شرح وظایف و حیطه فعالیت ها و نحوه هماهنگی در ارتباط با حوزه مشاوران در امور زنان و خانواده وزراء و رؤسای سازمان های مستقل زیرنظر رییس جمهور را بر اساس محورهای زیر به عهده خواهند داشت.

الف- تعیین شاخص های توسعه امور بانوان در هر بخش

ب- تعیین حداقل رشد این شاخص ها در طول 5 سال نسبت به وضع موجود

ج- مراقبت از چگونگی تحقق شاخص ها و دستگاه های اجرایی و ارایه گزارش

د- در صورت لزوم حمایت های مالی بخش مربوطه بر اساس اعتبارات تعیین شده در قوانین بودجه سنواتی

هـ- برقراری ارتباط و تعامل با سازمان های غیردولتی مرتبط با وظایف دستگاه

لطف الله فروزنده دهکردی- معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع ساختارها و تشکیلات بخوانید!

لزوم انتصاب مشاوران در چارچوب پست‌های سازمانی مصوب و ممنوعیت صدور احکام انشایی (ابلاغ داخلی) برای مشاوران

ابطال بند 7 مصوبات مدیران ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت استان گیلان در گردهمایی مورخ 22 و 23 آبان 1395 مبنی بر ارتقای مسئول روابط عمومی سازمان‌های استانی به سمت مشاور رییس سازمان (دادنامه شماره 1916 مورخ 11/10/1397 دیوان عدالت اداری)

قانون انتقال وزارتخانه‌های دولت از تهران به استان‌ها (در حال بررسی طرح در مجلس شورای اسلامی)

لایحه تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دو وزارتخانه «رفاه و تأمین اجتماعی» و «کار و تعاون»

طرح قانون تشکیل وزیران منطقه‌ای (در حال بررسی در مجلس شورای اسلامی)

بخشنامه در خصوص بند (الف) ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه و بند (م) تبصره (12) قانون بودجه سال 1397 موضوع کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه های اجرائی در طول اجرای قانون برنامه (بخشنامه شماره 103958 مورخ 6/3/1397 سازمان اداری و استخدامی کشور)

رد لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت در کمیسیون مشترک (موضوع: تفکیک وزارت‌خانه‌های راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و ورزش و جوانان)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -