تعيين مبناي كسر حق بيمه شده مشمولان جزء (2) بند (د) ماده 38 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه (بخشنامه شماره ۷۷۸۱ مورخ ۲۹/۰۸/۱۳۹۲ معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور)

بخشنامه به دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (۵) قانون محاسبات عمومي

در اجراي بند (۹۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ كل كشور و مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسلامي، سهم دولت، دستگاه اجرايي و كاركنان شاغل و بازنشسته كشوري و لشكري بر اساس مفاد تصويبنامه شماره ۴۱۴۳۸/ت۴۹۰۷۲هـ مورخ ۲۴/۰۲/۱۳۹۲ هيأت محترم وزيران بوده و صرفاً مبناي كسر سهم بيمه شده بابت مشمولان جزء (۲) بند (د) ماده ۳۸ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران بر اساس حداكثر سه برابر حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون كار محاسبه مي شود. لازم به ذكر است، مبناي كسر سهم دولت و دستگاه اجرايي كما في السابق حداكثر دو برابر حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون كار خواهد بود.

دستگاه هاي اجرايي موظفند از تاريخ ۰۱/۰۱/۱۳۹۲ سهم بيمه شده را بر اساس مراتب فوق محاسبه و پس از كسر از حقوق و دستمزد بيمه شده به حساب سازمان بيمه گر ذي ربط واريز نمايند تا صرف موارد مندرج در بند ياد شده گردد.

محمدباقر نوبخت- معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور

دستورالعمل نحوه جذب و استخدام كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي در دستگاه هاي اجرايي (بخشنامه شماره 13598/92/200 مورخ 01/08/1392)لينك دانلود: مشاهده متن كامل بخشنامه

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • با سلام و احترام
    پاداش پایان خدمت مستخدم رسمی که بعد از هشت سال خدمت فوت کرده است، بر اساس سنوات واقعی خدمت محاسبه می شود یا سی سال؟

    جمعه, Feb 23 2018 1:01:09am

در موضوع حق بیمه و بازنشستگی بخوانید!

احتساب فوق‌العاده جذب در حقوق و پاداش بازنشستگی در سازمان انتقال خون

حق بیمه کسر شده از اضافه کار کارمندان در بازنشستگی حساب می‌شود

در خصوص تقاضای ابطال بند (6) ضوابط ساماندهی و ایجاد وحدت رویه در مسائل اداری کارکنان قراردادی موضوع: عدم کسر حق بیمه بازنشستگی از اضافه کار پرداختی به کارکنان قرارداد کار معین (دادنامه شماره 571 مورخ 6/9/1398 هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

کسور حق جذب در حقوق بازنشستگی کارکنان شرکت‌های واگذار شده دولتی لحاظ می‌شود (رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

ضرورت اقدام به بازنشسته نمودن کارکنانی که حداقل سابقه مقرر در قوانین برای بازنشستگی را دارا هستند

لایحه نظام جامع بازنشستگی

تأکید بر اطلاع‌رسانی موارد امکان عقد قرارداد خویش‌فرمایی در اجرای بند «الف» ماده (6) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (بخشنامه شماره 7140/ص/355 مورخ 17/6/1398 سازمان بازنشستگی کشوری)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -